Ministeriet for Børn og Undervisning

Responsum fra den dansk-slesvig-holstenske arbejdsgruppe

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2010 09:36 CET

Resultaterne fra den dansk-slesvig-holstenske arbejdsgruppe til behandling af ligestillingsspørgsmål ved finansieringen af det danske og det tyske mindretals skoler foreligger nu. Responsum fra arbejdsgruppen offentliggøres parallelt i Danmark og Slesvig-Holsten.

I foråret fremsatte både den danske regering og den slesvig-holstenske delstatsregering finanslovforslag, som blandt andet indebærer, at tilskuddet til henholdsvis de danske og de tyske mindretalsskoler reduceres. I den forbindelse nedsatte den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen og den slesvig-holstenske ministerpræsident Peter Harry Carstensen en arbejdsgruppe, der skulle undersøge finansieringen af mindretalsskolerne.

Arbejdsgruppens responsum foreligger nu. Arbejdsgruppen har foretaget en kortlægning af de nuværende vilkår for skoledrift for mindretal på begge sider af grænsen, herunder den historiske og lovgivningsmæssige baggrund. Endvidere er udviklingen i tilskud/indtægter til skoledrift for det danske og det tyske mindretal i henholdsvis Slesvig-Holsten og Danmark blevet kortlagt. Arbejdsgruppen har ikke haft til opgave at udarbejde forslag til ændringer af tilskudssystemerne.

Læs rapporten (pdf)

I Danmark har de tyske mindretalsskoler en særlig status, og de udgør både efter den danske regerings og mindretallets opfattelse det offentlige skoletilbud for det tyske mindretal i Danmark. Det er derfor, at det tyske mindretals skoler får en række særligt målrettede tilskud, som øvrige frie grundskoler ikke kan opnå, til drift, undervisning og transport. På den baggrund besluttede Regeringen og Dansk Folkeparti allerede i foråret at friholde de tyske mindretalsskoler for besparelsen på befordringspuljen, som med Aftale om Finanslov for 2011 er reduceret for de øvrige frie grundskoler.

Den danske regering er på baggrund af arbejdsgruppens arbejde blevet opmærksom på, at de tyske mindretalsskoler med deres nuværende tilskudsniveau ikke er fuldstændigt økonomisk ligestillede med den danske folkeskole. Den generelle besparelse på de frie grundskoler som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi vil yderligere reducere det samlede tilskud til de tyske mindretalsskoler.

For at sikre en fuld overholdelse af ligebehandlingsprincippet over for de tyske mindretalsskoler har regeringen og aftalepartierne i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2011 besluttet at øge det særlige tilskud til de tyske mindretalsskoler med 2,5 millioner kroner i 2011 stigende til 4,6 millioner kroner i 2014 og frem.

”I Danmark har vi en god og lang tradition for at behandle det tyske mindretal godt. Dette omfatter i særdeleshed de tysksindede børns skolegang. Eleverne skal have de samme muligheder som danske elever. Derfor ligger det også regeringen stærkt på sinde, at vi med finanslovaftalen har sikret de tyske mindretalsskoler et samlet statsligt tilskud, som sikrer fuld økonomisk ligestilling med folkeskolen,” siger Tina Nedergaard.

 

Kontakt

Lotte Groth-Andersen
Konst. kontorchef
logro1@uvm.dk
Tlf. 3392 5117

Ingeborg Ellern Nielsen
Pressesekretær
ien@uvm.dk
Tlf. 3392 5009 / 2565 9299