SWEDOOR JW

Røgtætte døre kan redde liv

Pressemeddelelse   •   Aug 19, 2013 11:22 CEST

I dag er kvælning ved brandgasser den hyppigste dødsårsag i sammenhæng med brand. En røgtæt dør kan derfor være afgørende, når det gælder om at redde liv. Denne egenskab er i stigende efterspørgsel, og derfor lancerer dørproducenten Jeld-Wen nu mulighed for røgtætning på samtlige brand- og lydkvalificerede døre.

Flammerne fra en brand er givetvis farlige, og røg forværrer redningsindsatsen, fordi sigtbarheden begrænses. Den største fare ved en ildebrand er dog de giftige gasser, som dannes ved brand. Kulilte er den gas, der er årsag til de fleste dødsfald i forbindelse med brande. Den trænger oxygen væk fra hæmoglobinet i blodet og stopper dermed den vigtige ilttilførsel til kroppen. Kulilte er desuden ekstra forræderisk, fordi den ikke kan lugtes.

EU-krav gælder ikke Danmark

De danske brandmyndigheder stiller krav til benyttelse af røgtætte døre i mange ejendomme, fx offentlige bygninger, skoler og hoteller, men trods dette krav er det ikke obligatorisk for dørproducenter at lave tests og få godkendelser på denne dørfunktion, fordi de europæiske krav på området endnu ikke er trådt i kraft på det danske marked.

EU-kravene til test-standarder har bl.a. til formål at forhindre de giftige gasser i at spredes via trappeopgange, elevatorskakte og andre evakueringsveje. Tanken er, at sikkerheden skal øges ved ophold i hjemmet, på hoteller og i offentlige bygninger.

Disse test-standarder bliver først obligatoriske i Danmark, når den europæiske CE-mærkning på brand- og røgtætte døre indføres i landet, hvilket sker i forbindelse med udgivelsen af de europæiske produktstandarder på området, og hvor CE-mærkning samtidig bliver obligatorisk.

Testede, røgtætte døre efterspørges

Men det betyder ikke, at markedet ikke i stigende grad efterspørger disse dørfunktioner, og derfor har Jeld-Wen, en af de førende leverandører af brandklassificerede døre, tilpasset deres dørkonstruktioner, så de allerede nu kan opfylde kravene til de europæiske standarder.

- Vi har foretaget mange tests på dette område og kan tilbyde et fuldt sortiment af døre, som lever op til EU’s standarder, både med træ- og stålkarme og med forskellige glasudskæringer og bundløsninger, som eksempelvis træbund, gummibund med slæbelister eller mekaniske sænketætninger for niveaufri adgang, fortæller Brian Skovmand Schweitz, produktchef i Jeld-Wen.

En røgtæt dør skal være testet af et akkrediteret prøvningsinstitut efter den europæiske teststandard EN 1634-3. Kravene til røgtætte døre vedrører tætheden ved forskellige røgtemperaturer og trykforskelle. Jeld-Wen har testet sine døre og gjort dem modstandsdygtige over for røg- og brandgasser – både kold røg (Sa) og varm røg (Sm). 


For yderligere information, kontakt venligst:

Produktchef Brian Skovmand Schweitz, Jeld-Wen, tlf. 29 23 12 30 og e-mail bss@jeld-wen.biz


JELD-WEN A/S i Løgstør er europæisk hovedkontor for den amerikanske koncern JELD-WEN Windows & Doors, som med aktiviteter på fire kontinenter er verdens største inden for sit felt.

JELD-WEN er blandt Europas ledende inden for produktion og markedsføring af døre, og produktpaletten dækker også vinduer og andre bygningsrelaterede produkter. Virksomheden har 35 salgs- og produktionsenheder i 13 europæiske lande, hvor mere end 6.000 dedikerede medarbejdere arbejder for at realisere en vækststrategi, som bl.a. skal gøre JELD-WEN til det bedst kendte brand i branchen.