Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Sådan bevarer du fortrydelsesretten?

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 09:14 CEST

For at du kan bevare din fortrydelsesret, kræver det, at du leverer varen tilbage i væsentlig samme stand og mængde. Det betyder normalt, at varen kan pakkes ud og prøves, men den skal kunne leveres tilbage i væsentlig samme stand, og kunne sælges igen som ny. Sælger kan i visse tilfælde stille krav om at en vare er ubrugt.

Hvad er "væsentlig samme stand"

  • Eksempel 1
    En kjole kan fx prøves, men den må ikke bruges til en fest eller vaskes.
  • Eksempel 2
    En forbruger havde lavet ekstra huller i et bælte købt på postordre. Fortrydelsesretten var tabt, da bæltet ikke kunne leveres tilbage i væsentlig samme stand.
  • Eksempel 3
    En forbruger havde afprøvet et digital-kamera købt ved fjernsalg. Fortrydelsesretten var ikke tabt, da afprøvning af kameraet ikke formindskede salgsværdien. I dette tilfælde kan eventuelle optagelser slettes og fedtfingre tørres af.

Beskadigede og forsvundne varer

Hvis varen under transporten er blevet beskadiget eller forsvundet, og det ikke er forbrugerens skyld, vil man bevare sin fortrydelsesret. Det gælder både for transporten til forbrugeren og retur til sælgeren, hvis forbrugeren fortryder.

Emballage

Sælgeren må normalt ikke forlange, at emballagen er ubrudt, eller at den returneres sammen med varen. Kun hvis emballagen må opfattes som en del af varen, eller den har en ikke ubetydelig værdi for sælger, kan sælger forlange at få emballagen retur.

Hvis sælger stiller krav om at få emballagen retur, skal det gøres tydeligt på et ”varigt medium” som omtalt nedenfor.

Det er dog altid en god idé at gemme emballagen. Det gør det muligt for dig, at returnere varen i samme stand, som du modtog den i. Hvis du har kasseret emballagen, må du selv sørge for, at den er forsvarligt pakket ind.

Sælger kan i visse tilfælde stille krav om, at forseglinger er ubrudte. Se nedenfor.

Sælgers krav om ubrugte varer

Sælger kan godt stille et krav om, at en vare er ubrugt, hvis det er åbenbart, at ibrugtagning vil forringe varens salgsværdi.

Hvis ibrugtagning ikke kan siges at forringe varens salgsværdi, kan sælger ikke kræve, at varen er ubrugt. Han kan fx ikke stille krav om, at et jakkesæt eller en kjole ikke må prøves, hvorimod det vil være mere rimeligt, når det drejer sig om underbukser. Hvis sælger stiller et sådan krav, skal det gøres meget tydeligt på et ”varigt medium”.

Sælgers krav om ubrudte forseglinger

Sælger kan stille krav om, at forseglinger på lyd- eller billedoptagelser og på edb-programmer er ubrudte.
Hvis sælger stiller et sådan krav, skal det gøres meget tydeligt på et ”varigt medium”.

Læs mere om sælgerens oplysningspligt og betydningen af "varigt medium"