Dansk Arkitektur Center

Sådan kan byggepladser blive attraktive i byen

Pressemeddelelse   •   Mar 23, 2015 14:09 CET

Opgaven i Innosite konkurrencen ’On Our Way’ lød: Hvordan kan byggepladser gøres til attraktive byrum, mens vi venter? Umiddelbart en ret svær opgave at løse – men de tre vinderideer viser, at det sagtens kan lade sig gøre, og at især byggepladshegnet rummer mange muligheder.

Et oppusteligt hegn

1.præmien gik til ’Inflatable Construction Site’ skabt af Damjan Minovski og Valerie Messini, fra Østrig. De foreslår at lade lette, oppustelige elementer afspærre byggepladsen i stedet for tunge betonklodser og træhegn. De har samtidig indbygget LED belysning, som de forbipasserende kan ændre farver på, så der opstår et foranderligt kunstværk, eller man kan lade kunstnere dekorere demidlertidige vægge. Dommerkomiteen fremhævede det, at de var lette at stille op samt med en høj grad af æstetisk værdi. Dog blev der stillet spørgsmålstegn ved, om der nemt kunne øves hærværk mod dem – ved at stikke en kniv i dem. Men ifølge vinderne burde materialet kunne tåle en del.

En markedsplads

2. præmievinderen ’Hook’ fokuserede ligeledes på udnyttelse af byggehegnet til midlertidige aktiviteter. Ideen, der er skabt af Rebecka Petersen, går ud på, at man på et trådhegn kan hænge moduler op, som gør det muligt at udstille varer og dermed danne et marked med salg af f.eks. blomster, bøger eller frisk frugt. Det vil gavne mange forretningsejere, som måske er gemt bag byggepladsen, eller folk der på en nem og midlertidig måde vil åbne en butik. Eneste krav er, at der skal være plads rundt om til, at folk kan stoppe op – sådan en løsning vil særligt kunne fungere godt til pladser som f.eks. Enghave plads, Rådhuspladsen eller Kongens Nytorv.

Wonderwall

Endelig gik 3. præmien til et hegn hvor træ og gennemsigtighed var i fokus. ’Wonderwall’ skabt af Bas Spaaderman og Jelma Buurma består af trælameller, der i stedet for en kedelig ret linje, bølger sig så der opstår et mere organisk byggehegn. Samtidig giver trælamellerne mulighed for at se ind på byggepladsen, og de kan kombineres, så der kan være en bænk, et vindue, en platform eller en lille butik som en del af hegnet.

Konkurrence ’On Our Way’ modtog i alt 130 ideer, der foruden ideer til optimering af byggepladshegnet også rummede en del ideer omkring kommunikation af byggeprocessen til forbipasserende. Ideerne rummer rig inspiration til gentænkning af byggepladserne i fremtiden.

BAGGRUND

Om Innosite

Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. På innosite.dk afholdes åbne idékonkurrencer, hvor alle inviteres til at komme med innovative løsninger på aktuelle udfordringer i byggeriet.

Om Juryen

Vinderideerne var udpeget af en jury bestående af:

Jakob Lange, formand for Hovedstadens Forskønnelse

Kristian E. Beyer, chef forretningsudvikling Frederiksberg Forsyning

Lars Hedebo, kulturjournalist Politiken

Susanne Viuf, chef byliv og drift Frederiksberg Kommune

Lasse Wittrup Ludvigsen, adm. direktør CRAMO

Johnny Svendborg, ejer af Svendborg Architects

Pia Bech Mathiesen, adm. direktør i Danfoss Universe

Om konkurrenceejerne

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse er et levende og aktivt forum i København og har bag sig 100 års historie som en agtværdig og respekteret forening med stolte traditioner. Foreningen påvirker – ofte i partnerskaber - udviklingen og realiseringen af det moderne København. Samtidigt er FHF med til at beskytte og bevare eksisterende arkitektoniske og bymæssige perler – fra enkeltstående bygninger til hele kvarterer – på nutidig vis. Bestyrelsen arbejder ulønnet. Se mere på www.forskønnelsen.dk.

CRAMO er et materieludlejningsselskab med 8 afdelinger fordelt i hele Danmark. CRAMO beskæftiger ca. 2500 medarbejdere i 14 lande, hvoraf 120 af disse medarbejdere arbejder i CRAMO Danmark. CRAMO lejer alle slags maskiner ud i byggebranchen lige fra småt håndværktøj til anlægsmaskiner og skure.

Frederiksberg Forsyning leverer gas, vand og fjernvarme samt bortleder spildevand i Frederiksberg Kommune. De vedligeholder og udvikler ledningsnettet, rådgiver og varetager informationsopgaver samt løser en række tekniske opgaver for vores kunder. Med mere end 500 km hovedledninger på de forskellige forsyningsområder liggende i byens gader og stræder samt stikledninger ind til alle deres kunder, er de en del af byens pulsårer.

For yderligere information kontakt:

Kommunikationsmedarbejder, Kristina Neel Jakobsen

Mobil +45 2365 4045

E-mail knj@dac.dk

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.