Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Sælger havde ikke pligt til at oplyse om risiko for misfarvning af hvid sofa

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 09:50 CEST

Det må anses for alment kendt, at der ved almindelig brug af en lys sofa vil forekomme afsmitning og rynkning. Det påhvilede derfor ikke den erhvervsdrivende at oplyse om dette ved købet.

En forbruger købte en hvid læder sofa. Efter cirka fire måneder konstaterede forbrugeren, at der var afsmitning på sædefladen og at læderet rynkede. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende, som afviste reklamationen under henvisning til, at sofaen var misligholdt.

Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet. Under sagens behandling blev sofaen undersøgt af nævnets møbelsagkyndige, som konstaterede, at der var mørke felter på sofaens sædeflade og at læderet rynkede en smule. Det var den sagkyndiges vurdering, at hvidt læder med tiden vil få en vis patina. Endvidere lå det konstaterede ifølge den sagkyndige ikke ud over, hvad man måtte forvente ved en sofa af den omhandlede type i hvidt læder og til den omhandlede pris. Forbrugerklagenævnet traf herefter følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om, hvorvidt den omstændighed at den hvide sofa, som forbrugeren købte af den erhvervsdrivende, på sædefladen har fået mørkere felter, og at læderet rynker, skyldes mangler. Forbrugeren bestrider at have fået oplysninger om disse egenskaber ved sofaen og har som følge heraf krævet købet ophævet.

Forbrugeren har oplyst, at han cirka fire måneder efter købet reklamerede over fejlene, og at den erhvervsdrivende kort efter foretog en undersøgelse af møblerne og afviste reklamationen. Forbrugeren har videre oplyst, at han reklamerede på ny i oktober 2007, hvor han på ny blev afvist. Det samme skete ved klagen til Danske Møbelhandlere i oktober 2008, og ved forbrugerens klage til den erhvervsdrivende i december 2008.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav under henvisning til, at det konstaterede skyldes, at sofaerne er misligholdt.

Det fremgår af den sagkyndiges erklæring, at der specielt på den ene store sædeflade er et større mørkere felt. Der er endvidere mindre mørke felter andre steder. Læderet er endvidere rynket en smule. Det er den sagkyndiges vurdering, at læder på meget store siddeflader på en fastsyet pude med tiden vil rynke, hvilket ikke er en fejl. Det er endvidere den sagkyndiges vurdering, at hvidt læder naturlig med tiden vil få en vis patina ved daglig brug, hvorfor der ikke er tale om en fejl.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at sofaen på tidspunktet for besigtigelsen ikke har fejl, der afviger fra, hvad man sædvanligvis må regne med ved en sofa af den omhandlende type i hvidt læder og til den omhandlende pris.

Det er ubestridt, at forbrugeren ikke før, eller i forbindelse med købet, blev oplyst om, hvordan møblerne med tiden ville ændre sig.

På baggrund af den sagkyndiges erklæring og efterfølgende udtalelser, er det nævnets vurdering, at sofaen ikke har forandret sig mere end forventeligt.

Det er endvidere nævnets vurdering, at det må anses for alment kendt, at der ved så lyst læder ved almindelig brug vil fremkomme afsmitning og rynkning af siddefladerne svarende til det konstaterede, hvorfor den erhvervsdrivende ikke har haft en særlig oplysningspligt vedrørende dette.”