KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Særlig indsats kan hjælpe kriminelle unge

Pressemeddelelse   •   Dec 09, 2015 12:10 CET

Det virker positivt og kan forebygge tilbagefald til kriminalitet, når unge gerningsmænd bliver konfronteret med deres ofre i et professionelt ledet møde eller en konference. Det viser KORAs nye kortlægning af viden om genoprettende retfærdighed som tiltag til at hjælpe unge væk fra kriminalitet.

Læs videre her: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i12160/Genoprettende-retfaerdighed-over-for-kriminalitetstruede-unge

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.