Ministeriet for Børn og Undervisning

Særlige talenter skal udfordres i gymnasiet

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 09:56 CEST

Mange elever har helt særlige interesser og talenter inden for sprog, naturvidenskab og gymnasiets andre fag.

Talentudvikling er en del af regeringens arbejdsprogram, og nu har gymnasierne pligt til at etablere særlige tilbud til elever med særlige talenter.

Bedste betingelser

Undervisningsminister Tina Nedergaard fremhæver, at fokus på talentudvikling er vigtig for at skærpe elevernes lyst til at fordybe og udvikle sig inden for fagene.

”Tiden, hvor mantraet hed, at det, alle ikke kan lære, skal ingen lære, er fortid. Der findes masser af dygtige gymnasieelever med særlige interesser eller talenter inden for de forskellige fag. De er vores fremtidige lærere, sygeplejersker, læger og forskere, og det er vigtigt, at gymnasierne giver dem de bedste betingelser for at fordybe sig i fagene og udvikle deres talenter og lyst til at videreuddanne sig. Talent smitter, og initiativet kan derfor også trække de svagere elever op og inspirere dem til at gøre en ekstra indsats i fagene,” siger Tina Nedergaard.

Konkurrencer og netværk

Initiativet fremgår af den nyeste gymnasiebekendtgørelse. Hver institution skal afsætte en pulje af elevtid, som blandt andet skal bruges på at styrke de særligt talentfulde elever.

Talentudviklingen kan bestå i, at:

  • eleverne arbejder med faglige emner, som ligger i forlængelse af den daglige undervisning og er på et højere niveau
  • eleverne deltager i allerede eksisterende tilbud til talentfulde elever, herunder nationale og internationale konkurrencer og faglige olympiader. Disse findes især på det naturvidenskabelige område
  • eleverne deltager i netværk for talentfulde elever, for eksempel netværk arrangeret af ScienceTalenter i Sorø eller netværk på videregående uddannelsesinstitutioner.

Viden bør deles

Undervisningsministeren beder institutionerne om at opfordre de talentfulde elever til at formidle den viden, de får gennem talentaktiviteterne, til deres kammerater. Det kan for eksempel være i form af faglige oplæg i klassen eller på andre institutioner.

Ministeren opfordrer også gymnasierne til at formulere faglige mål for talentarbejdet i forlængelse af de eksisterende mål i læreplanen.

Særligt talentfulde elever i gymnasiet

  • Talentfulde elever er elever, der i et eller flere fag på mindst B- og helst A-niveau er så dygtige og interesserede, at de kan blive blandt skolens bedste på feltet, hvis de stimuleres på den rigtige måde.
  • Skolen bestemmer selv, om vejledning og støtte skal gives til den enkelte elev eller til grupper af elever. Det er også skolens valg, om talentaktiviteterne skal organiseres i form af grupper med beslægtede talenter og interesser, eksempelvis i ”fakulteter”.
  • Talentaktiviteterne kan for eksempel skemalægges på bestemte skemapositioner eller i bestemte uger. Vil en elev deltage i et talenttilbud, kan skolen stille krav om, at eleven deltager aktivt og udarbejder bestemte produkter. Eleven kan inddrage sin viden i de mundtlige prøver.

 

Kontakt

Jette Rygaard Poulsen
Fagkonsulent
jepou1@uvm.dk
Tlf. 2565 9219

Gymnasierne skal etablere tilbud til elever med særlige talenter. Undervisningsministeren fremhæver, at fokus på talentudvikling er vigtig for at skærpe elevernes lyst til at fordybe og udvikle sig i fagene.