Codan Forsikring

Sæson for sneskader på erhvervsbygninger

Pressemeddelelse   •   Dec 12, 2012 10:54 CET

Sneen har for alvor ramt det danske land og har lagt sig tungt på gader og bygninger. Men selvom den hvide sne ser flot ud, er det vigtigt at være opmærksom på de potentielle skader, som de store mængder sne kan medføre – ikke mindst når det begynder at tø igen. Særligt bør virksomhedsejere og administratorer af erhvervsbygninger være opmærksomme på snefygning og risikoen for snetryksskader, oplyser Codan Forsikring.

De store mængder sne, der har ramt landet, kan give skader på erhvervsejendomme, hvis man ikke tager sine forholdsregler. Det oplyser Codan Forsikring, der opfordrer virksomhedsejere og administratorer af erhvervsbygninger til at være særligt opmærksomme på især fygesne, der kan trænge ind på lofter og give fugtskader.

”Hvis fygesne trænger ind under tagkonstruktionen, kan det medføre store fugtskader på ejendommen, når sneen sidenhen smelter. Vi opfordrer derfor til, at man i dage med snefald og kraftig blæst undersøger, om der er trængt sne ind på loftsarealer. Forsikringen dækker som udgangspunkt kun pludseligt opståede skader. Skader som følge af fygesne er ikke en pludseligt opstået skade, da den kan forebygges ved opsyn og rydning inden det bliver tøvejr,” siger Peter Hupfeld, chef for storskade hos Codan.


Fjern sneen fra taget

En anden risiko er snetryksskader på virksomhedens tagkonstruktioner. Codans erfaringer viser, at særligt bygninger med træ-tagkonstruktioner, tagkonstruktioner med store spænd på over 10 meter samt bygninger med tagkonstruktioner af stål og stålrammer er særligt udsatte for snetryksskader. Generelt opfordrer Codan derfor alle virksomhedsejere til at holde tagkonstruktioner under opsyn, når det sner.

”Man skal være opmærksom på, at store mængder sne kombineret med tøvejr betyder, at belastningen på tagkonstruktioner bliver væsentligt forøget. Vi anbefaler derfor, at man forebygger eventuelle skader ved at fjerne sneen fra risikoområder, hvis det er muligt og forsvarligt, eventuelt med hjælp fra professionelle sneryddere. Det kan forhindre kollapsede tagkonstruktioner på eksempelvis produktionsanlæg, idrætshaller og landbrugsejendomme,” siger Peter Hupfeld.

Codan anbefaler desuden, at man fjerner eventuelle istapper ved tagkanter, hvis der er fare for, at de kan falde ned og skade personer, som færdes tæt ved bygningen – eller at bygningen afspærres så længe, der er risiko for istapper.

Generelt bør virksomhedsejere og administratorer af erhvervsbygninger i tilfælde af snefald sørge for at have en beredskabsplan klar, der som minimum indeholder følgende:

  • En tagplan som indikerer, hvor tagkonstruktionen har svage punkter som f.eks. niveauspring, sammenskæringer og åbninger i form af vinduer og aftræk.
  • En oversigt over adgange til tilgængelige loftsrum, således løbende inspektion kan udføres.
  • En plan over terrænet som viser, hvor man ikke kan komme til med tungt snerydningsgrej, f.eks. pga. ledninger, opmagasinering af lave produkter og kanaler i jorden.
  • En plan for, hvordan sneen kan fjernes, og eventuelt hvortil det kan bortkøres.
  • En løbende orientering om vejrsituationen – fx via Codans SMS-varsling. Virksomheder tilmelder sig vejr-tjenesten ved at sende en SMS med teksten UVEJR til 1919 eller ved at udfylde formularen på Codan.dk/skybrud og opgive mobiltelefonnummer og adresse. Man vil kunne blive varslet om ekstremt vejr i op til 24 timer, før det indtræffer. Varslingen omfatter følgende vejrforhold:
  • Skybrud (10 mm regn på 10 min. eller 15 mm regn på 30 min)
  • Vindstød af stormstyrke og derover (>24,5 m/s)
  • Kraftige vindstød i sommerhalvåret (>20,8 m/s)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Codan Forsikring A/S

Mads Houe, PR manager

Tlf: 33 55 24 84, mobil: 30 37 83 53

E-mail: mdq@codan.dk

For kundehenvendelser

Kontakt os på:Tlf.:33 55 55 50


Om Codan Forsikring

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 22.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR her.

Læs mere om Codan på www.codan.dk.