Randers Kommune

Sager om vindmøller udsat

Pressemeddelelse   •   Feb 23, 2011 10:27 CET

På byrådsmødet mandag aften skulle Randers Byråd tage stilling til fire lokalplaner, der giver mulighed for opstilling af en række nye vindmøller i hhv. Nørbæk, Haslund Kær, Ilshøj samt mellem Hald og Linde. 

Ændringsforslag om udsættelse 
Sagerne har tidligere været behandlet i byrådet, hvor de flere gange er sendt tilbage til miljø- og teknikudvalget med henblik på at få afklaret forhold om bl.a. støjgener. Socialdemokraterne og SF stillede mandag aften et ændringsforslag om at udsætte behandlingen af de fire lokalplaner til efter sommerferien. 
"Vi skal fortsat have ambitioner på vindmølleområdet," sagde socialdemokraternes ordfører, Leif Gade, og tilføjede: "Men både miljøet og de berørte borgere skal tænkes ind." Leif Gade hæftede sig bl.a. ved, at miljøministeren har luftet tanker om et lovforslag om lavfrekvent støj, samt at andre kommuner har stillet vindmølleplaner i bero. 

Lang debat
Ændringsforslaget affødte en lang debat blandt byrådets medlemmer. Flere medlemmer gav således udtryk for, at sagen om vindmøllerne er fuldt belyst og at en udsættelse ikke vil bringe nye oplysninger for dagen. Ændringsforslaget - og dermed udsættelsen af sagerne - blev vedtaget med stemmerne 17 mod 14. 
For udsættelsen stemte S, SF, DF samt Erik Poulsen. Imod stemte V, K, Radikale Venstre samt Beboerlisten.