Ministeriet for Børn og Undervisning

Samme rabat på befordring på tværs af uddannelser

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 10:27 CET

Reglerne for rabat på abonnementskort til kollektiv trafik skal være de samme for både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det er baggrunden for et nyt lovforslag, som regeringen netop har fremsat.

Der skal være de samme regler og de samme satser for rabat på befordring i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det er hovedindholdet af et nyt lovforslag, som regeringen fremsatte i Folketinget onsdag den 10. november 2010.

I dag modtager elever i ungdomsuddannelser en højere rabat på abonnementskort til kollektiv trafik end uddannelsessøgende på videregående uddannelser. Samtidig er der i dag et loft for rabatten på ordningen for uddannelsessøgende på de videregående uddannelser.

Det nye lovforslag betyder, at satsen for rabat på abonnementskort bliver den samme for begge uddannelsesområder. Ændringen betyder, at egenbetalingen bliver forhøjet til 18,37 kroner om dagen, svarende til 551 kroner for 30 dage (2010-satser). Der gives fuld rabat på den del af udgiften til abonnementskort, der overstiger egenbetalingen. Samtidig fjernes loftet for rabat til de videregående uddannelser, så vilkårene bliver de samme som for ungdomsuddannelserne.

Den nye sats betyder, at hvis eksempelvis en gymnasieelev har en daglig udgift til abonnementskort på 50 kroner, skal eleven selv betale 18,37 kroner, mens den resterende udgift på 31,63 kroner betales af statens uddannelsesstøtte.

Kilometergodtgørelse også til studerende i de videregående uddannelser

Med baggrund i regeringens regionalpolitiske udspil ”Danmark i balance i en global verden” foreslås det desuden, at uddannelsessøgende ved videregående uddannelser skal kunne få godtgørelse efter en kilometersats til egen befordring, herunder kørsel i egen bil, hvis det ikke er muligt at benytte den kollektive trafik.

En tilsvarende ordning eksisterer allerede i dag for elever i ungdomsuddannelserne.

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010.

Hvis lovforslaget vedtages, skal det træde i kraft den 1. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2011. Bestemmelserne om kilometergodtgørelse skal dog først træde i kraft den 1. juli 2011.

 

Kontakt

Marianne Gjevert Petersen
Specialkonsulent
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Tlf. 3326 8582

Læs mere