Finansministeriet

Sammenhæng mellem finanslovforslaget af 24. august og regeringens oplæg til finanslov 2012 Ansvar og Handling

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2011 18:02 CET

Regeringen har den 12. oktober 2011 genfremsat den tidligere regerings finanslovforslag fra august. Der er tale om en lovteknisk genfremsættelse, idet der er tradition for, at regeringen som en af de første handlinger i et nyt folketingsår genfremsætter det forslag til finanslov, som er fremlagt i august. Det sker for at få en så ubrudt forhandling af finanslovforslaget som muligt.

Regeringens oplæg til finanslov 2012 Ansvar og handling, der blev præsenteret den 3. november 2011, er derfor forslag til ændringer til den tidligere regerings finanslovforslag af 24. august 2011. Der er derfor ikke udarbejdet et egentligt nyt finanslovforslag.

Indtil Folketinget har vedtaget den samlede finanslov for 2012, vil det være finanslovforslaget fra august, der kan ses i finanslovdatabasen, se link her. Den samlede finanslov for 2012 ventes vedtaget i januar 2012.