Det Biovidenskabelige Fakultet

Sapere Aude pris til postdoc Daniel Olof Pergament Persson, AGRECO

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 07:13 CET

Postdoc Daniel Olof Pergament Persson, Institut for Jordbrug og Økologi, har modtaget Det Frie Forskningsråds Ung EliteForsk-pris fra Sapere Aude programmet.

Han får den for projektet: Proteins in the cereal grain – the solution to zinc deficiency


Mål: Mere zink og protein giver bedre helbred
Det er en meget vigtig del af succes-kravene i Daniel Perssons forskningsprojekt, at de proteiner som er vigtige for zinktransport og lagring bliver identificeret og nøjagtigt kvantificeret.

Perspektiverne er mange. For eksempel vil forskningen forhåbentlig kunne hjælpe både traditionelle planteavlere og bioteknologer til at øge den biotilgængelige pulje af zink i kornprodukter.

Hvis vi i den sidste ende får brugbare, stærke plantesorter med mere biotilgængeligt zink og med et bedre proteinindhold, vil mange, især fattige mennesker i u-lande, få et bedre helbred.

Anerkendt internationalt
Daniel Perssons arbejde bliver brugt flittigt rundt om i verden. I "Highlights in Chemical Science" er Daniels arbejde blevet fremhævet som et af de væsentlige gennembrud blandt de kemiske artikler, der publiceres af The Royal Society of Chemistry (RSC) - i samme måned blev artiklen den mest downloadede i tidskriftet Metallomics.

Han er et godt eksempel på at der kan komme noget godt ud at arbejde tværdiciplinært i feltet LIFE science - han er brobygger mellem Kemi, Plante Biologi og Human Ernæring.

Læs mere om Daniel Perssons projekt på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside.

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger
Sapere Aude er et karriereprogram for forskertalenter. Programmet sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner nationalt og internationalt og skabe karriereveje, så de mest talentfulde yngre forskere fastholdes i forskningen. Danskere, danske statsborgere i udlandet og udenlandske statsborgere kan søge bevillingen, men projekterne vil blive vurderet ud fra, om det gavner dansk forskning. Bevillingerne uddeles i år i to trin til unge eliteforskere og til forskningsledere.