Sundhedsstyrelsen

Satspulje sætter fokus på den gode psykiatriske afdeling

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 09:16 CEST

De fem regioner har fået i alt cirka 29,5 millioner kroner til at udvikle fem psykiatriske afdelinger til modelafdelinger for den psykiatriske behandling.

Satspuljeprojektet ”Den gode psykiatriske afdeling” skal være med til at skabe højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvanganvendelse.

Kravene til ansøgerne var blandt andet, at ansøgningerne skulle handle om konkrete aktiviteter på afdelinger, som henvender sig til et alment psykiatrisk patientklientel.

Der blev søgt og givet tilsagn til et projekt i hver region - alle indenfor den almene voksenpsykiatri. Projekterne har fået tildelt mellem 5.5 og 6.5 millioner kroner hver. Projekterne har fokus på blandt andet kompetenceudvikling af personalet samt ledelsen på afdelingerne, sammenhængende patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer, specialiserede sengeafsnit samt udvikling af tiltag til forebyggelse og kvalificering af tvangsanvendelse.

De afdelinger, der har fået penge fra satspuljen, er:

  • Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Amager
  • Region Sjælland, Distrikt Køge
  • Region Syddanmark, Psykiatrisk afdeling Odense
  • Region Midtjylland, Psykiatrisk afdeling Horsens med videre
  • Region Nordjylland, Ålborg Psykiatrisk Afdeling syd


Projekterne på de enkelte afdelinger løber fra december 2010 til november 2013, og der vil efterfølgende blive evalueret på indsatsen i henholdsvis 2013 og 2015.

Link

Læs mere om "Den gode psykiatriske afdeling"

Kontakt

Sille Arildsen
Specialkonsulent
Sundhedsplanlægning
Telefon 72 22 78 30