Ligestillingsafdelingen

Satspuljeforlig: Indsats mod menneskehandel fortsættes

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 11:26 CEST

Partierne bag satspuljeforliget er blevet enige om en bevilling på 80 mio. over fire år til indsatsen mod menneskehandel. Dermed fastholdes indsatsen på det nuværende niveau.

- I et år, hvor midlerne er knappe i satspuljen, er det flot, at forligskredsen er blevet enige om at fortsætte indsatsen mod menneskehandel på uændret niveau, siger ligestillingsminister Lykke Friis (V).

En evaluering af den hidtidige indsats har vist, at en lang række af de igangsatte foranstaltninger virker godt. Det drejer sig bl.a. om støtte til ofrene, forebyggelse og retsforfølgelse af bagmændene. Men evalueringen viste også, at der fortsat er brug for at målrette og justere i indsatsen, så der tages højde for de ofte meget komplekse situationer, som ofre for menneskehandel befinder sig i.

- Jeg vil nu i samarbejde med ordførerne konkretisere, hvordan vi tilrettelægger indsatsen fremover. Vi skal sammen finde ud af, hvilke af de mange gode initiativer, der skal fortsætte og hvor vi skal gøre noget nyt for at bekæmpe vor tids slavehandel.

- Det er min forventning, at vi kan præsentere en ny 4-årig handlingsplan i begyndelsen af næste år, som fortsat vil fokusere på støtten til ofrene, retsforfølgelse af bagmændene og forebyggelse, siger Lykke Friis.

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig nyheder fra lige.dk. Afmelding kan ske på www.lige.dk/Default.asp?Id=470