Statens Byggeforskningsinstitut

SBi leverer forskningsbaseret rådgivning til Grønlands Selvstyre

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 12:01 CEST

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet skal fremover bistå Grønlands Selvstyre med uvildig forskningsbaseret rådgivning i styrets store udbygningsplaner af det byggede miljø og i styrets funktion som bygningsmyndighed.

Baggrunden er, at Grønland over de næste 10 år skal investere omkring 4 mia. kr. i boligbyggeri, heraf ca. 1,5 mia. kr. i renovering. Det er bl.a. boligbyggeriet fra 1970'erne i Nuuk, der skal undergå væsentlige forandringer, og dele af byggeriet skal rives ned.

Ambitionen er boliger i høj, tidssvarende standard med hensyn til bl.a. energiforbrug og indeklima. 

Løsninger der forbedrer det byggede miljø

"Selvstyret har behov for den nyeste viden om tekniske og samfundsmæssige løsninger, når det går i gang med de omfattende udbygnings- og renoveringsplaner. Det er den situation, der har ført til, at Selvstyret har indgået en fireårig aftale med SBi", siger direktør Thorkild Ærø.

Rådgivningen vil tage udgangspunkt i det grønlandske bygningsreglement, og her vil styret stille nye og skrappere krav til nybyggeriet hvad angår energiforbrug og indeklima.

I tillæg til den løbende rådgivning betyder samarbejdet også, at der nu er taget initiativ til en række forsknings- og udviklingsprojekter, der skal forbedre byggeriet og boligsituationen i Grønland. Det gælder fx en bæredygtig håndtering og bortskaffelse af det sundhedsfarlige stof PCB fra nedrevet betonbyggeri, udvikling af energibesparende varmevekslere, der fungerer i arktiske forhold og et projekt om forbedring af akustikken i byggeriet.

Allerede nu påbegyndes to forskningsprojekter om problemerne med de bolig- og hjemløse i Grønland. Her er målet at afdække problemets omfang og karakter samt at opstille løsningsmodeller, der fx sikrer at også de, der ikke ønsker eller magter en egen bolig, får et værdigt boligtilbud.

Samarbejdet mellem Selvstyret og SBi indebærer, at der fortsat sker en kompetenceopbygning i Selvstyret om byggeriet og det byggede miljø. En aftale om periodiske udvekslinger af medarbejdere fra de to aftaleparter er en vigtig del af denne kompetenceopbygning.

---

Fakta:
SBi har mangeårig erfaring med varetagelse af forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Instituttet leverer forskningsbaseret myndighedsrådgivning til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med en lang række operatører på det danske boligmarked.

Yderligere oplysninger :
Direktør Thorkild Ærø
Forskningschef Niels-Jørgen Aagaard.

http://www.sbi.dk

Pressekontakt
Thorkild Ærø
99 40 22 61 / 21 42 68 59


Statens Byggeforskningsinstitut
Dr. Neergaards Vej 15
DK - 2970 Hørsholm 
Danmark