Forbrugerombudsmanden

Scan Care ApS betaler bøde på 19.600 kr. for spam

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 12:33 CET

I maj 2010 udsendte Scan Care ApS, der bl.a. produktudvikler personlige pleje- og hygiejneartikler med salg til sundhedssektoren, behandlere, klinikker samt virksomheder, 196 e-mails til forskellige erhvervsdrivende i Trekantsområdet. Modtagerne af disse e-mails havde imidlertid ikke givet samtykke hertil, og der forelå derfor en overtrædelse af markedsføringslovens § 6.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må en erhvervsdrivende ikke udsende markedsføringsmateriale via elektronisk post, medmindre modtageren forinden har givet samtykke hertil. Det er uden betydning, om modtageren er en forbruger, en forening eller en erhvervsdrivende mv.

Forbrugerombudsmanden anmeldte derfor i september 2010 selskabet til politiet. Se omtalen af Forbrugerombudsmandens politianmeldelse af selskabet.

Bødestørrelsen i spam-sager

Ved fastsættelsen af bødens størrelse er der taget udgangspunkt i denne beregningsmodel, som fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven:

Op til 100 overtrædelser udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 overtrædelser gives der en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Således vil en bøde for 60 overtrædelser være 10.000 kr. og for 140 overtrædelser være 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Endvidere følger det af retspraksis, at der ved bødeudmålingen bør ske en vis nedrunding, når antallet af uanmodede henvendelser har været betragteligt.

Læs mere om hvordan man som erhvervsdrivende undgår at spamme potentielle kunder i Forbrugerombudsmandens spamvejledning

J.nr. 10/04993

For yderligere oplysninger, kontakt:

Andreas Weidemann
Specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf. 32 66 91 54