Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S er nu verdens næststørste cigarvirksomhed

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2010 10:17 CEST

Efter godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder har Skandinavisk Holding A/S og Scandinavian Tobacco Group A/S sammen med Swedish Match AB den 1. oktober 2010 gennemført etableringen af verdens næststørste cigarvirksomhed, der også har en styrket position som verdens største aktør inden for pibetobak

Parterne offentliggjorde den 26. april 2010, at de havde indgået en aftale om etablering af et nyt selskab ved en sammenlægning af alle tobaksaktiviteter i Scandinavian Tobacco Group A/S (STG) med cigar- og pibetobaksaktiviteterne i Swedish Match AB (SM) (dog med undtagelse af sidstnævntes såkaldte "mass market"-cigarer på det amerikanske marked). Efter at have modtaget de nødvendige tilladelser fra en række nationale konkurrence-myndigheder har parterne nu gennemført transaktionen med virkning fra 1. oktober 2010.

Den nye virksomhed med navnet Scandinavian Tobacco Group får en årlig omsætning på ca. EUR 690 mio. og en EBITDA på ca. EUR 140 mio. (baseret på resultaterne fra 2009). Koncernens fabrikker i Europa, Asien og Mellemamerika producerer årligt mere end 2,5 mia. cigarer og 1.650 tons pibetobak, og virksomheden beskæftiger omkring 9.700 med-arbejdere. Den nye virksomhed har salgsselskaber i 15 lande. Koncernen er markedsleder i en række europæiske lande inden for cigarer og pibetobak og har en markedsandel på over 30 % af det amerikanske marked for såkaldte premium (håndrullede) cigarer. De væsentligste ci-garmærker i virksomhedens portefølje er Café Crème, La Paz, Henri Wintermans, Colts, Mercator, Macanudo, CAO, Partagas (USA), Cohiba (USA) og Punch (USA). Inden for pibe-tobak er de væsentligste mærker Erinmore, Borkum Riff, Clan, Half&Half og W.Ø. Larsen.

Skandinavisk Holding A/S (SH) ejer 51 % af aktierne i det nye Scandinavian Tobacco Group, medens Swedish Match AB (SM) ejer de resterende 49%. Jørgen Tandrup, bestyrel-sesformand i SH og i det tidligere Scandinavian Tobacco Group (STG), er formand for be-styrelsen i den nye virksomhed, og Conny Karlsson, bestyrelsesformand i SM, er næst-formand. Anders Colding Friis, adm. dir. i det tidligere STG, er adm. dir. i det nye Scandinavian To-bacco Group, som har hovedsæde i København.

"Efter flere måneders forberedelse er vi glade for nu at kunne påbegynde arbejdet med at integrere de to virksomheder. Det nye Scandinavian Tobacco Group kan med rette kaldes en global virksomhed, og med den samlede portefølje af tobaksmærker har vi et stærkt udgangspunkt for at skabe yderligere vækst og stigende lønsomhed," forklarer Anders Colding Friis. I Australien og New Zealand er konkurrencemyndighedernes godkendelse af handlen be-tinget af, at den nye virksomhed frasælger en del af sine aktiviteter i de to lande. Frasal-get vil finde sted efter etableringen af det nye Scandinavian Tobacco Group og vil ikke have nogen væsentlig indflydelse på driften eller de økonomiske resultater i den nyetab-lerede virksomhed.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Scandinavian Tobacco Group A/S Adm. dir. Anders Colding Friis (+45) 39 55 62 00

Flere oplysninger om det nye Scandinavian Tobacco Group A/S er tilgængelige på hjemmesiden www.st-group.com .

Baggrund Skandinavisk Holding (SH) har indskudt Scandinavian Tobacco Group A/S (STG) - det tidligere Skandinavisk Tobakskompagni - med alle dets tobaksaktiviteter (cigarer, pibetobak og finskåren tobak) i mere end 100 lande over hele verden, inklusive porteføljen af tobaksmærker og omkring 3.400 medarbejdere. I 2009 opnåede koncernen en samlet omsætning på DKK 2.400 mio. Swedish Match (SM) har indskudt alle sine cigaraktiviteter (med undtagelse af de såkaldte "mass market"-cigarer på det amerikanske massemarked og en minoritetsandel i det tyske selskab Ar-nold André) samt sine aktiviteter inden for pibetobak og rygetilbehør. Endvidere vil den nye virk-somhed på udvalgte markeder varetage distributionen af lightere og tændstikker for Swedish Match.

SH betaler et beløb på EUR 30 mio. til SM dels for majoritetsposten i den nyetablerede virksomhed og dels som kompensation for de relative forskelle i de to virksomheders værdi på gældfri basis.

Udover ejerandelen i Scandinavian Tobacco Group A/S er Skandinavisk Holding (SH) ejer af aktie-majoriteten i dagligvaregrossisten Dagrofa a.s. og eneejer af møbelvirksomheden Fritz Hansen A/S. Sammen med Augustinus Fonden er SH også majoritetsaktionær i Tivoli A/S. SHs ultimative ejerkreds udgøres af Augustinus Fonden (65 %) og Det Obelske Familiefond (35 %).

Swedish Match (SM) er noteret på NASDAQ OMX i Stockholm. SM fortsætter sine kerneaktiviteter inden for røgfri produkter, amerikanske "mass market" cigarer og skrå i USA, lightere og tændstik-ker. SM's globale omsætning i 2009 udgjorde SEK 14.204 mio.