Schultz Information A/S

Schultz Information - Digital vækst i 350-årig virksomhed

Pressemeddelelse   •   Jun 09, 2011 09:23 CEST

Schultz-koncernen kan samtidig med sit 350-års jubilæum fejre et årsresultat før skat på 19,7 mio. kr. Omsætningen blev 93,9 mio. kr. Datterselskabet Schultz Information opnåede et årsresultat på 9,2 mio. kr.

Digitalt fokus, opkøb og frasalg af aktiviteter har givet Schultz-koncernen væsentlig finansiel styrke til yderligere investeringer i datterselskabet Schultz Information, som er selskabet, hvor koncernen har sin primære aktivitet.

Med flere produkter, flere kunder og flere kompetencer blev 2010 et godt år for Schultz Information. Virksomheden, der er en af Danmarks største leverandører af målrettet information og vidensportaler til organisationer og den offentlige sektor, har med udvikling og opkøb styrket positionen for både sine etablerede produkter og for nye løsninger.

Flere end 700.000 borgere og 15.000 offentlige ansatte bruger hver måned Schultz’ 200 forskellige informationsløsninger. Schultz Information sælger dels abonnementer til eksisterende produkter og dels nye projekter. Viften spænder fra digitale lovguider – fx inden for beskæftigelse, miljø og sociale spørgsmål – over selvbetjeningsløsninger på offentlige hjemmesider til avancerede beslutningsværktøjer, der fx kombinerer sagsbehandling, lokale dokumenter og lovgivning i ét skærmbillede.

Samlet nåede Schultz Information i 2010 ud til flere kunder og forretningsområder. Men modsat den generelle vækst i 2010 var omsætningen i 2009-regnskabet præget af et større, enkeltstående udviklingsprojekt. Produktionen for Undervisningsministeriet af en ny version af UddannelsesGuiden, hvis 50.000 sider Schultz Information fortsat opdaterer og udvikler, betød, at omsætningen forrige år var højere: 96,4 mio. kr. mod 82,3 mio. kr. i 2010. I 2010-omsætningen indgår også 6,3 mio. kr fra det opkøbte selskab Studie og Erhverv. Når man ser bort fra udviklingsprojektet for Undervisningsministeriet, der trak omsætningen i 2009 ekstraordinært op, har Schultz Information siden 2008 haft en årlig vækst på 9 pct.

Resultatet før skat blev 9,2 mio. kr. mod 11,7 mio. kr. i 2009. Der er navnlig tre årsager til forskellen: Forrige års udvikling af UddannelsesGuiden, ændret håndtering af abonnementsindtægter, som nu fordeles ligeligt over hele året, samt investering i udvikling af nye løsninger. Derudover er indtægterne fra kerneforretningen – abonnementer og projekter – steget. Egenkapitalen på 32,5 mio. kr. og overskudsgraden på 10,3 pct. matcher niveauet i 2009.

– Resultatet er tilfredsstillende og som planlagt. På få år har vi lønsomt udvidet forretningen fra formidling af opdateret lovstof til også at omfatte nye projekter, der gør store mængder information overskuelig, anvendelig og let tilgængelig, siger adm. direktør i Schultz Information, Mette Kaagaard. Hun forventer fortsat vækst på toplinjen i 2011, hvor flere nye produkter og projekter lanceres. I 2011 vil Schultz Information navnlig fokusere på at udvikle kommunale fagsystemer, der med indbyggede faglige vejledninger til sagsbehandlingen sikrer både effektivitet og kvalitet. Også selvbetjeningsløsninger, der understøtter sagsbehandlingen, er et fokusområde.

Opkøb og frasalg
Schultz Holding solgte i november aktiviteten i datterselskabet Tarius, hvis kundekreds er internationale farmaceutiske virksomheder, til en ny ejer med en mere international strategi. Det tilbageværende selskab, kaldet Schultz af 1. november, fik et årsresultat for 2010 på 12,6 mio. kr. Frasalget er et led i den løbende digitale fokusering af Schultz-koncernen, som i 2009 også omfattede frasalg af aktiviteten i trykkerivirksomheden Schultz Grafisk.

– Fokuseringen fortsætter sideløbende med, at vi er opmærksomme på opkøbsmuligheder og fusioner, der matcher vores strategi, siger Mette Kaagaard, der ud over at være adm. direktør i Schultz Information også er ansvarlig for Schultz Holding.

Schultz Information opkøbte juli 2010 selskabet Studie og Erhverv, der bl.a. står bag it-værktøjer, vejlederfora, bøger og informationsmaterialer. De to virksomheder henvendte sig tidligere til de samme kunder med forskellige produkter. Sammen er det nu blandt andet lykkedes at vinde nye opgaver, og i 2010-12 skal Schultz Information udvikle et koncept for intensive vejledningsforløb for unge og samtidig uddanne vejlederne. Opgaven løses for Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

Projekter og partnerskaber
Schultz Information vinder især nye projekter via offentlige udbud, ofte i partnerskaber med andre it- og vidensvirksomheder, der gør det muligt at konkurrere med branchens største aktører. Såvel antallet af alliancer som vundne udbud steg i 2010.

Årets projekter omfatter bl.a. flere tilbud på beskæftigelsesområdet. Fx kan a-kasser, organisationer og jobcentre nu anvende et afklaringsværktøj, hvor lediges profil automatisk matches med mulige tilbud om aktivering, uddannelse eller tilskud. På uddannelsesområdet kan vejledere hos UddannelsesGuiden hjælpe de uddannelsessøgende både via chat og sms, og med portalens nye forældreunivers har landets forældre fået nye muligheder for at sparre med deres børn om valg af uddannelse. Blandt kommunerne er en selvbetjeningsløsning, der øger effektiviteten i borgerservice, blevet mere udbredt. Selvbetjeningsløsningen laves i et partnerskab med KMD.

350-års jubilæum
Den virksomhed, der i dag er kendt som Schultz Information, blev grundlagt i år 1661. Jubilæet markeres den 1. juli. Schultz’ historie afspejler den offentlige sektors kommunikation med omverdenen. Fra de første årtier var Københavns Universitet og andre dele af uddannelsessystemet en vigtig del af kundekredsen. I 1731 fulgte officielle tryksager og love.”Rigsdagstidende” – datidens mest aktuelle og akkurate formidling af lovstof – begyndte Schultz at udgive i 1868. Tilsvarende var Schultz i 1977 først med elektronisk formidling af lovgivning og deltog senere i udviklingen af Folketingets første internetløsning. Siden 1988 har Schultz Information været ejet af Schultz Fonden, der blandt sine væsentligste formål har at fremtidssikre virksomhedens fortsatte udvikling og evne til at skabe markedsledende informationsforædling.For yderligere information kontakt venligst
Schultz Information - www.schultz.dk - Adm. dir. Mette Kaagaard - Telefon +45 61 62 83 73 - Email