SE

SE bygger fremtidssikret nyt hovedkontor med innovationscenter

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 13:28 CET

SYD ENERGI vil bygge et regionalt fyrtårn i Energimetropolen Esbjerg. Et nyt hovedkontor skal afløse trange og utidssvarende bygninger på Ravnevej m.m., reducere energiudgifter og CO2 udslip med over 90 % og ikke mindst skabe rammerne for fremtidens vækst, med bl.a. et innovationscenter der skal understøtte iværksættere der udvikler produkter og/eller ideer inden for energiområdet. 

Behov for bedre rammer

Med damp på kedlerne, en ny og omfattende fiberforretning og udsigt til endnu større vækst i fremtiden er pladsen blevet for trang og utidssvarende i det nuværende hovedkontor på Ravnevej i Esbjerg.

Derfor sættes der nu gang i byggeriet af et nyt hovedkontor til 321 medarbejdere, på i alt små 11.000 m2. Det nye hovedkontor skal ligge i Esbjerg N, på den tomme grund ved siden af Cocio og foran Lyshøjen:

- Jeg er meget glad for, at bestyrelsen har bedt os om at sætte gang i byggeriet af det nye hovedkontor, som vi håber, kan blive et fyrtårn i Energimetropolen Esbjerg. Vi vil under alle omstændigheder, have langt bedre mulighed for at tiltrække medarbejdere fra både Danmark og udlandet. Det vil gøre os langt bedre i stand til at udvikle vores forretningsområder og så vil den mindre spredning af vores organisation skabe mere synergi og fællesskab, forklarer Niels Duedahl, adm. direktør i SYD ENERGI.

Et nul-energibyggeri med store besparelsesmuligheder

Som en energivirksomhed der er vant til at gå foran, vil det nye byggeri naturligvis også blive et energioptimeret skoleeksempel, der med intelligente løsninger vil udnytte den nyeste teknologi.Helt konkret er der lagt op til at bygge et nul-energihus, hvor de mange alternative energikilder på én og samme tid skal forsyne bygningen, signalere bæredygtighed overfor omgivelserne og præsentere teknologierne inde i bygningen.

Byggeriet rummer endvidere nogle store miljømæssige og økonomiske besparelsesmuligheder. Energiudgifterne forventes således, at blive reduceret med 1.100.000 kr. om året, svarende til en reduktion på 92 %. Ligeså forventes CO2 udslippet at blive reduceret. Her drejer det sig om en forventet reduktion fra 880 ton CO2 om året og helt ned til 50 ton CO2, hvilket svarer til en reduktion på ca. 94 %.

Innovationscenter skal styrke væksten

I tilknytning til det nye hovedkontor vil der blive etableret et 500 m2 stort innovationscenter, der skal understøtte opstarten af nye virksomheder der udvikler produkter og/eller services på energiområdet.For at give disse virksomheder de bedste muligheder for at udvikle sig, gives der mulighed for sparring samt deling af ressourcer med SYD ENERGIs øvrige enheder. Innovationscenteret forventes ligeledes at kunne blive af kommerciel interesse for SYD ENERGI, der som modydelse vil sikre sig mulighed for andele eller royalties i de nyudviklede produkter eller lignende:

- Jeg forventer mig meget af det nye innovationscenter. Det kan blive en katalysator for mange nye energivirksomheder her i regionen og for SYD ENERGI kan det bidrage til et sprudlende fagligt miljø ligesom det kan være med til at udvikle SYD ENERGIs forretningsområder, fortæller Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand i SYD ENERGI.

Den kommende proces

  • I løbet af de kommende uger, sendes byggeriet i udbud
  • I begyndelsen marts 2011 forventes entrepriseleverandøren at blive valgt.
  • Det nye hovedkontor forventes at stå færdigopført i andet halvår 2012.

For yderligere information kontakt:

Niels Duedahl, adm. direktør, SYD ENERGI, 
mobil 2922 8508, nidu@sydenergi.dk 

Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand, SYD ENERGI, 
mobil 4033 8252, bahne@dbmail.dk

SE er et af landets største el-selskaber og udbydere af lynhurtigt fibernet. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde. Vi er et andelsselskab, så alle der bor i vores forsyningsområde, og har en el-måler fra os, er andelshavere – og dermed medejere af SE. At hovedparten af vores kunder er vores medejere, er et omdrejningspunkt for hele vores tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud og profit, kan vi koncentrere os om at skabe en sund forretning til gavn for vores medejere og hele regionen.