Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Se IKU for 2009 fordelt på kommuner

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 11:48 CET

IKU for 2009 er opgjort på kommuneniveau på hjemmesiden www.noegletal.dk.

Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat.

I maj 2010 blev den samlede IKU for 2009 opgjort til 25,0 pct.

Der foreligger nu også en opgørelse af IKU for den enkelte kommune. Opgørelsen er udarbejdet i samarbejde med KL.

Se opgørelsen  på hjemmesiden: www.noegletal.dk


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Susanne Wad Leth, tlf. 72282580, e-mail: swle@im.dk