SE

SE Vækstpulje uddeler 4 millioner kroner til gavn for samfundet

Pressemeddelelse   •   Dec 16, 2015 09:11 CET

SE Vækstpulje har i december 2015 uddelt midler for fjerde gang. Der blev uddelt lidt mere end 4 millioner kroner, der gik til 47 ansøgere, som alle ønsker at tilføje noget ekstra værdi til samfundet, der kommer både kunder og andelshavere i SE til gode.

Den fjerde uddelingsrunde i SE Vækstpulje havde ansøgningsfrist 1. november 2015 og puljen modtog 158 ansøgninger, med en samlet ansøgningssum på ca. 31,4 millioner kroner. SE Vækstpuljes bestyrelse besluttede at godkende i alt 47 ansøgninger, med en samlet bevilling på 4.061.000 kroner.

”Vi har i denne uddelingsrunde fået mange gode ansøgninger, men vi savner fortsat ansøgere, der ønsker at skabe arbejdspladser på en innovativ måde. Et af formålene med SE Vækstpulje er at fremtidssikre vores region, og der mangler vi endnu at se initiativer med et længere samfundsrelevant sigte, siger bestyrelsesformand i SE Vækstpulje, Peter Jørgensen.


Midler uddelt til udvikling og innovation

Projekterne der modtog midler i denne uddelingsrunde var meget forskellige.

En af de ansøgere der fik bevilliget midler var Tambours Have i Varde, der søgte midler til et orangeri haven, der rummer eksotiske planter fra alle klodens hjørner. Tambours Have modtog 250.000 kr. til videreudviklingen af det naturskønne samlingspunkt.

En af de mere innovative modtagere var Esbjerg virksomheden Tutee, der laver online- undervisning til blandt andet ordblinde. Tutee modtog 250.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

Et andet innovativt projekt der blev tilgodeset var Agriteknik, der søgte midler til at udvikle en robot til dyrkning af afgrøder. Projektet fik tildelt 80.000 kr., til at sikre patentet.

SE Vækstpulje ser frem til at følge alle de 47 projekter, der har modtaget støtte. Siden SE Vækstpulje startede i 2014 harpuljen støttet 201 projekter med 20,1 millioner kroner. Næste ansøgningsfrist til SE Vækstpulje er 1. marts 2016. Bestyrelsen i SE Vækstpulje opfordrer alle ansøgere til at læse ansøgningsvilkårene grundigt igennem og vedhæfte gennemarbejdede bilag.

SE hvem der fik tildelt midler i 4. uddelingsrunde her

Læs mere om hvordan du ansøger her


For yderligere information:

Peter Jørgensen, formand SE Vækstpulje, 4017 9080

Per Michaelis Holm, næstformand SE Vækstpulje, 7517 3870

Catherina Boserup, Kommunikationspartner SE, 6138 4589


Kort om SE Vækstpulje:

  • Ansøgninger til SE Vækstpulje kan komme fra både virksomheder, foreninger og projekter m. fl.
  • SE Vækstpulje er etableret i foråret 2014 af repræsentantskabet i SYD ENERGI a.m.b.a.
  • Bestyrelsen består af 1 medlem fra hver af SE´s 12 valgkredse, samt formand og næstformand for bestyrelsen i SYD ENERGI a.m.b.a. Bestyrelsen tæller samlet 14 medlemmer.
  • Puljens startkapital var på 15 mio. kroner, og det er vedtaget at en enkelt ansøgning højst kan modtage 15 % af puljens kapital.
  • SE Vækstpulje kan ansøges tre gange årligt. Se http://www.se.dk/vaekstpulje for yderligere information om ansøgningsfrister.
  • Puljens kapital besluttes for et år ad gangen af SE´s 320 repræsentantskabsmedlemmer. På repræsentantskabsmødet den 23. april 2015 bevilgede repræsentantskabet yderligere 15 mio. kr. til uddeling frem til 1. maj 2016.
  • Kapitalen i SE Vækstpulje overføres indtil videre fra midler, der allerede er hensat i SE´s regnskab til støtte af forskellige projekter.


SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 650.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark, men vores ca. 1.500 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd til Syd- og Sønderjylland samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi én af Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kundernes side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk