Økonomistyrelsen

Seminar: Implementering og forankring af fælles it-systemer i staten

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2010 08:36 CEST

Når et it-system skal implementeres i staten er udfordringerne de samme som ved enhver anden forandring: Organisationen skal være parat, ledelsen skal bakke op – og der vil være modstand, som skal håndteres.

Med indførelsen af ØSC og stigende brug af fællesstatslige it-systemer som RejsUd, IndFak og ØS LDV bliver netop evnen til at drive denne type organisatoriske forandringer en stadig vigtigere opgave for økonomichefer, HR-chefer, sekretariatschefer og deres medarbejdere.

Deltag i dette seminar og få inspiration til og mulighed for at debattere, hvordan du tilrettelægger den gode implementering, og hvordan du sikrer, at nye fællesstatslige it-løsninger rent faktisk også bliver taget i brug i din organisation.

Målgruppe
Dette seminar henvender sig til dig, der fx er økonomichef, HR-chef, sekretariatschef eller medarbejder i en institution, der implementerer systemer, processer og koncepter fra Økonomistyrelsen.

Hvem møder du?
På seminaret hører du journalist, it-kommentator og blogger Dorte Toft, der stiller diagnosen på, hvorfor statslige it-implementeringer går galt, når de går galt. Desuden kan du få inspiration og erfaringer om implementering i praksis fra Post Danmark og fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Du vil også blive præsenteret for Økonomistyrelsens implementeringsmetode og de værktøjer, vi tilbyder.

Praktisk info
Tid og sted: 3. november 2010 kl. 14.00 – 17.00 i København
Pris: 1.150 kroner ekskl. moms

Læs det fulde program og tilmeld dig