ALECTIA A/S

Sikkerhedsstyret byggeri giver mindre ulykker og bedre bundlinje

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2010 10:45 CET

Høreapparatproducenten Widex er netop flyttet ind i deres nye klimavenlige domicil efter to års byggeri og en mio. arbejdstimer. Widex har langt før første spadestik fokuseret på at sikre et godt arbejdsmiljø. Sammen med hovedentreprenør ASON hyrede de derfor rådgivningsvirksomheden ALECTIA som sikkerhedskoordinator, hvilket har resulteret i ulykkefrekvens på 75 procent mindre end gennemsnittet. 

Danske Widex er den 6. største producent af høreapparater på verdensplan. Deres nye, spektakulære, fremtidssikrede domicil på 36.600 m2 i Vassingrød i Nordsjælland er sammen med produktionen gjort CO2-negativ. Udover at skåne miljøet har der været stort fokus på at skåne medarbejderne på byggepladsen. Tilsynsførende Per Markussen fra Arbejdstilsynet siger:

”Det er naturligvis værd at omtale et projekt med en ulykkefrekevens på 75 procent mindre end gennemsnittet i byggebranchen. Men det burde ikke være nødvendigt, da eksemplet med al tydelighed viser, at med den rette tilgang og fokus, kan det lade sig gøre at opnå langt færre ulykker. Vi burde være nede på sådan et niveau ved alle byggesager.” 

”Når det er sagt, har vi oplevet et stort fokus på sikkerheden på byggepladsen. Det er vigtigt at have en bygherre som Widex, der ’VIRKELIG VIL’ et godt arbejdsmiljø. Samtidig skal man ikke undervurdere effekten af at have erfarne folk som projektleder René Christiansen og Ronni Birch fra ASON samt sikkerhedskoordinator Bo Damgaard Hovmand fra ALECTIA på opgaven. De har haft mandat til at påpege uhensigtsmæssigheder og deres engagement, samarbejde og den gode dialog med os og alle på pladsen har været med til at give en bemærkelsesværdig lav ulykkesstatistik.”

Der har i spidsbelastningen været 350-400 medarbejdere beskæftiget på Widex over en byggeperiode på to år. Der er registreret en ulykkefrekvens på otte pr. en million timer, som har medført 35 fraværsdage. Arbejdstilsynet har været på besøg 10-12 gange, da de gennem de sidste to år har kørt en kampagne med ekstra stor bevågenhed af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på store byggepladser. Der har undervejs været få mindre påbud, som er blevet klaret med det samme i den konstruktive dialog med Arbejdstilsynet. 

Sikkerhedsstyret byggeri sikrer bundlinjen
Det giver en lang række fordele at fokusere på et sikkerhedsstyret byggeri, hvor arbejdsmiljø er en integreret del af hele byggeprocessen og dermed skabe et godt arbejdsmiljø og forebygge ulykker. René Christiansen, forhenværende projektleder i ASON (i dag ansat i Jönsson), forklarer:

”Et godt arbejdsmiljø giver mange fordele og sidegevinster. På Widex er det i høj grad lykkedes at skabe en byggeplads, hvor alle synes det er rart at være. Jeg har aldrig før oplevet så engagerede medarbejdere, der gør, at alle arbejder mod et fælles mål og yder deres bedste. Er der ryddeligt på byggepladsen, bliver man mindet om sikkerheden og bliver folk taget seriøst, når de henvender sig, så roder man automatisk mindre selv, giver den en ekstra tand, er mere samarbejdsvillige, påpasselige og tænker over at forebygge ulykker.” 

”Den ekstra investering i en ekstern sikkerhedskoordinator på fuldtid har tjent sig hjem mange gange. Bo fra ALECTIA har været med på alle møder og der er tænkt sikkerhed ind i alle faser og arbejdsgange. Det er min klare vurdering, at vi totaløkonomisk har sparet penge, da tingene har kørt upåklageligt. Ikke kun pga. nul alvorlige ulykker, få mindre ulykker og fraværsdage, men også pga. alle de skjulte omkostninger og sidegevinster. Det er incitament til, at det simpelthen ikke kan betale sig at vælge den billigste løsning på kort sigt.”

Gode råd om sikkerhed på byggepladser
Sikkerhedskoordinator Bo Damgaard Hovmand, ALECTIA, tilsynsførende Per Markussen, Arbejdstilsynet, projektleder René Christiansen, ASON (i dag ansat i Jönsson) giver følgende råd om sikkerhedsstyret byggeri:

• Bygherren skal have fokus på arbejdsmiljø – også gerne i kontrakten, så der er rene linjer og ansvarsområder. 
• Sæt mål for sikkerheden: Fokus på sikkerhed giver færre ulykker. 
• Sikkerhedsansvarlig skal indgå i alle faser af byggeriet fra start til slut. Arbejdsmiljø skal være en integreret del af hele byggeprocessen og omtales på alle møder. 
• Tænk sikkerhed og totaløkonomi fra start: Fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø kan betale sig – også på bundlinjen. Den billigste løsning er ofte den dyreste i længden. 
• Sikkerhedsarbejdet er ikke en stabsfunktion, der først skal træde i kraft, når skaden er sket. Sikkerhed er et fuldtidsarbejde, hvor man skal være tæt på processen, have overblik, engagement og være på forkant.
• Synliggør ansvaret for sikkerhedsarbejdet. Vigtigt med stor erfaring, engagement og mandat til sikkerhedsarbejdet.
• Sørg for at sikre et godt informationsniveau til alle om sikkerhed: Sikkerhedskursus til alle der er længere tid på byggepladsen – også på forskellige sprog, hvis nødvendigt.
• Sørg for, at sikkerhed og sikkerhedsansvarlige har stor synlighed, så alle ved, hvem de skal henvende sig til. Det er vigtigt at komme hver dag på pladsen tidligt fra morgenstunden og sige god morgen og forebygge problemstillinger. 
• Arbejdsmiljø er alles ansvar: Det skal være naturligt for alle at påpege problemstillinger.
• Alle interessenter: Bygherre, rådgivere, arkitekter, håndværkere m.v. skal samarbejde om sikkerhed på pladsen. Kæden kan hoppe af mange steder, så alle skal informeres og fokusere på et godt arbejdsmiljø.
• Start alle møder med at tale om sikkerhed, så alle tager det alvorligt og tingene tages i opløbet. Der skal ikke blot holdes møde hver 14 dag, hvor sikkerhed kun omtales, hvis der er tid til det. 
• Har virksomheden ikke erfaring med sikkerhedsledelse, så sørg for at hyre erfarne eksperter.
• Sikkerhedsansvarlige skal fokusere på de nødvendige forebyggende forhold og ikke bruge unødvendig tid på papirarbejde – blot for papirets skyld.


Yderligere oplysninger:

• Projektleder Ronni Birch, hovedentreprenøren ASON, e-mail ronni@ason.dk, mobil: 28112871

• Montageleder og sikkerhedskoordinator, Bo Damgaard Hovmand, rådgivningsvirksomheden ALECTIA, e-mail bdho@alectia.com og tlf. 23 39 45 63.

• Tilsynsførende, Per Markussen, Arbejdstilsynet, e-mail at@at.dk og tlf. 70 12 12 88. 

Widex er en af verdens førende virksomheder inden for digitale høreapparater med 650 ansatte i Danmark. Widex høreapparater forhandles i dag på mere end 100 markeder med en eksport på 97 procent. Med en verdensmarkedsandel på ca. 10 procent er Widex den 6. største producent af høreapparater på verdensplan. Læs mere på www.widex.com 

ASON beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser inden for nybyggeri, renovering, og byfornyelse, og udfører såvel bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri som indretningsopgaver. Læs mere på www.ason.dk 

ALECTIA er med 750 ansatte en af landets førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA løser opgaver inden for byggeri og anlæg, farmaceutisk industri, bryggerier, mejerier, hospitaler, arbejdsmiljø, fødevarer samt vand, energi, natur og miljø. ALECTIA er samtidig Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver og rådgiver på alle niveauer om at skabe attraktive arbejdspladser og sikre øget værdi hos kunden gennem højere produktivitet og trivsel. Læs mere på www.alectia.com