Region Sjælland

Sjælland er Danmarks store trafikkryds

Pressemeddelelse   •   Okt 26, 2010 11:04 CEST

Med Danmarks vigtige forbindelser over Storebælt, Øresund, Femern Bælt og eventuelt Kattegat er Region Sjælland et centralt knudepunkt, der ikke er til at komme uden om.

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen var i dag værter for en stor trafikkonference, som satte skarpt på de udfordringer, der er på transportområdet på Sjælland. Deltagerne var blandt andre trafikordførere fra Folketingets partier, borgmestre, erhvervs- og udviklingschefer.

- Al væsentlig trafik mellem hovedstadsområdet og det øvrige Danmark går gennem Region Sjælland. Samtidig er sjællænderne dem i Danmark, der pendler længst for at komme til og fra arbejde. 300.000 af disse pendlere bor og arbejder i regionen, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.

- Tværforbindelserne på Sjælland spiller en særdeles væsentlig rolle i udviklingen af infrastrukturen. Det er nødvendigt at forbinde syd- og vestmotorvejene fra Kalundborg til Gedser, men også udbygning af eksempelvis tværforbindelsen fra Kalundborg over Slagelse til Næstved har stor betydning for arbejdskraftens bevægelighed, siger borgmester Henrik Holmer fra Kommunekontaktråd Sjælland.

Det handler også om at udvikle nye trafikknudepunkter i regionen, så infrastrukturen i højere grad kan understøtte vækst og udvikling i kommunerne på Sjælland. Et godt eksempel her er den kommende station ved Køge Nord, som skal være med til at sikre en let transport for de mange tusinde, der skal arbejde på det kommende hovedsygehus i Køge.

- Region Sjælland er et knudepunkt ikke kun i Danmark, men også som en del af Femern Bælt-regionen og en del af Øresundsregionen. Vi ser i regionen frem til, at borgere på Sjælland, Lolland og Falster kan nå København på en time. Og med den kommende forbindelse over Femern Bælt vil rejsetiden til Hamburg kunne reduceres til to timer. Det skaber nogle enorme vækstmuligheder i regionen, men det er infrastrukturen, der er fundamentet for, at disse muligheder kan udnyttes, siger Steen Bach Nielsen.

Transportminister Hans Christian Schmidt kvitterede ved i sit indlæg at opremse alle de trafikale forbedringer, som Region Sjælland er blevet tildelt i regeringens transportpolitik. Han anerkendte regionens samlede trafikudspil, som vidner om stor enighed mellem kommunerne og regionen, og han inviterede til en snak på ministerkontoret om de udviklingsplaner, der blev fremlagt. Steen Bach Nielsen og Henrik Holmer noterede sig ministerens positive tilkendegivelse om vigtigheden af tværforbindelsen.

Vedhæftede fil
Billede af transportminister Hans Christian Schmidt, regionsrådsformand Steen Bach Nielsen og borgmester Henrik Holmer

 

Yderligere oplysninger:
Steen Bach Nielsen
Formand for Regionsrådet, Region Sjælland
Tlf.: 30 61 64 46

Henrik Holmer
Borgmester, Formand for Kommunekreds Sjælland
Tlf.: 51 51 08 96