Klima- og Energiministeriet

Sjælland har fået billigere strøm

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2010 21:38 CEST

Den elektriske Storebæltsforbindelse, der blev sat i drift den 26. august 2010, viser allerede nu resultater, der overstiger alle forventninger.

Storebæltsforbindelsen har skabt en væsentlig pristilnærmelse mellem de to landsdele, og udsvingene i elpriserne i de to områder er blevet dæmpet efter at forbindelsen er sat i drift. Resultaterne er så gode, at havde forbindelsen været i drift i 1. kvartal 2010, ville en almindelig østdansk husholdning have fået en elregning, der var 300 kr. lavere.

"De første resultater bekræfter til fulde, at vi kan opnå store fordele ved at investere i et bedre og mere intelligent net. Jo bedre forbindelser vi har på tværs af landsdele og over landegrænser, jo bedre fungerer elmarkedet, til gavn for kunderne", siger Klima- og Energiminister Lykke Friis.

"Et bedre og smartere elnet er også en del af løsningen, når vi i de kommende år skal omstille Danmark til uafhængighed af fossile brændsler. Vi skal producere meget mere vindenergi og det betyder blandt andet, at elnettet skal kunne håndtere fluktuerende produktion. Her kommer Storebæltsforbindelsen også til gavn", Siger Lykke Friis.

Det er Energinet.dk, der står for driften af Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk oplyser at resultaterne for den første måneds drift bl.a. viser at:

- Forbindelsen har overført mere strøm end forventet. I den første måned er overført 425 GWh, hvilket svarer til årsforbruget i mere end 100.000 parcelhuse.

- Det var forventet, at forbindelsen i 40 % af tiden ville være fuldt udnyttet til transport af energi i østgående retning. Den første måned har vist, at det sker i hele 75 % af tiden.

- I mere end halvdelen af tiden har priserne i Øst- og Vestdanmark været helt ens.

- Den gennemsnitlige prisforskel mellem Øst- og Vestdanmark har i den første måneds drift været 1 øre/kWh mod eksempelvis 3 øre/kWh i august måned og hele 21 øre/kWh i 1. kvartal 2010.

Sidste vinter var præget af ekstrem kulde og begrænset elproduktionskapacitet i Norden. Det førte til meget høje elpriser i Norden, herunder perioder med meget høje elpriser i Østdanmark, mens de vestdanske priser prismæssigt fulgte Tyskland. Storebæltsforbindelsen vil fremover medvirke til at udligne disse prisudsving. Hvis man forestillede sig, at Storebæltsforbindelsen havde været til rådighed i 1. kvartal 2010 og udlignet prisforskellen på de 21 øre/kWh, så ville en almindelig østdansk husholdning have fået en elregning, der var 300 kr. lavere, mens vestdanskerne kun ville have oplevet elpriser, der er marginalt højere end de ellers ville have været.

Investeringen på 1,3 mia. kr. i den nye forbindelse kommer elforbrugerne ikke til at mærke noget til på elregningen. Energinet.dk, der på samfundets vegne har bygget forbindelsen, har nemlig siden 2006 henlagt en del af de optjente flaskehalsindtægter på udlandsforbindelserne under egenkapitalen. Hensættelsen har blandt andet haft til formål at finansiere etableringen af Storebæltsforbindelsen. Det betyder, at idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen ikke får net-tariffer på forbrugernes elregning til at stige.