Justitsministeriet

Skærpede straffe for hæleri

Pressemeddelelse   •   Okt 27, 2010 09:11 CEST

Antallet af indbrud er steget, og hvert år bliver der omsat betydelige summer i forbindelse med køb og salg af hælervarer. Derfor fremlægger justitsministeren et lovforslag, som øger fængselsstraffen for professionelt hæleri med en tredjedel og skærper bødestraffen for groft uagtsomt hæleri markant. Lovforslaget bliver nu behandlet i Folketinget.

Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget markant i de senere år. I 2009 modtog politiet knap 49.000 anmeldelser om indbrud i boliger. Det svarer til en stigning på 50 pct. i forhold til 2006. Forsikringsbranchen anslår, at udbetalingerne til erstatning løber op i over en milliard kroner. Tallene peger på, at indbrudstyve har let adgang til at afsætte stjålne værdier til personer, der køber hælervarer.

 

Det er baggrunden for, at justitsminister Lars Barfoed den 6. oktober 2010 har fremsat et forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)) (L3). Lovforslaget blev den 26. oktober 2010 behandlet første gang i Folketinget.

 

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

 

”Der skal sættes konsekvent ind over for den asociale tendens til at købe hælervarer. Jeg har på den baggrund fremsat lovforslag om, at fængselsstraffen for professionelt hæleri skærpes med en tredjedel, og at bødestraffen for groft uagtsomt hæleri skærpes markant.

 

Indbrud i boliger udgør både et væsentligt samfundsproblem og en alvorlig krænkelse af den enkelte borger, som bliver ramt inden for hjemmets trygge vægge.

 

Et indbrud bliver begået, fordi de stjålne genstande let kan afsættes med økonomisk gevinst for indbrudstyven. De borgere, der efterspørger og køber stjålne ejendele, er indirekte årsag til, at der begås indbrud i andres hjem.”

 

Lovforslaget er en del af den indbrudspakke, som justitsministeren fremlagde i april 2010.

 

 

Baggrund

 

Justitsministeren fremlagde sammen med rigspolitichefen og formanden for Forsikring & Pension den 8. april 2010 en samlet pakke med en række tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud i private hjem og hæleri.

 

Indbrudspakken – som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante aktører på området – har fokus på at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod indbrudskriminalitet, og initiativerne i pakken adresserer således hele spektret fra den tekniske og sociale forebyggelse til den konsekvente politiindsats og strafforfølgning.

 

Justitsministeren har den 6. oktober 2010 fremsat forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet)) (L3). Lovforslaget udmønter de dele af indbrudspakken, som vedrører henholdsvis strengere straffe for hæleri og tættere koordinering af indsatsen ved udslusning fra fængsel.

 

Det foreslås med lovforslaget blandt andet, at fængselsstraffen for professionelt hæleri skærpes med en tredjedel, og at bødestraffen for groft uagtsomt hæleri skærpes markant.

 

Lovforslag L3 (2010) kan findes på www.retsinformation.dk.

 

Indbrudspakken kan findes på www.justitsministeriet.dk