Sundhedsstyrelsen

Skærpet kontrol af medicin på bosteder og plejehjem

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2010 08:59 CEST

Sundhedsstyrelsen vil i det kommende år have særligt fokus på behandling med antipsykotiske lægemidler, antidepressiva og benzodiazepiner til psykisk syge, der bor på plejeenheder og bosteder. Den skærpede indsats fremgår af Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev ”Fokus på patientsikkerhed” og kommer efter den seneste undersøgelse af bosteder og plejehjem i 2009 viste, at mange ikke kender reglerne for medicinhåndtering.

Indsatsen vil blive gennemført af embedslægerne, som på baggrund af oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret vil udvælge plejeboliger og bosteder, hvor det umiddelbart ser ud til, at patienterne bliver behandlet med store mængder medicin. Der vil være fokus på ansvaret hos ledelserne af plejeboligerne og bostederne, men også på den behandlingsansvarlige læge. Embedslægerne vil aflægge udvalgte institutioner et besøg for at se, om ledelserne af institutionerne har sikret, at medicinhåndteringen følger retningslinjerne og at personalet er tilstrækkeligt instrueret og får undervisning regelmæssigt.

Under besøget vil embedslægen også sikre, at plejepersonalet ved, hvilken læge der er ansvarlig for behandlingen, og om denne blandt andet har lagt en samlet plan for behandlingen. Denne plan skal indeholde en vurdering af effekten af behandlingen, eventuelle bivirkninger og komplikationer og en angivelse af, hvornår planen skal revideres. Hvis dette ikke fremgår, vil lægen, som er ansvarlig for behandlingen, blive kontaktet og bedt om at redegøre for sin behandling af patienten. Lægen vil også blive bedt om at redegøre for, hvilke tiltag vedkommende vil foretage for at sikre at behandlingen følger retningslinjerne.

Link

Nyhedsbrev: Fokus på patientsikkerhed

Kontakt

Anna Murphy
Konstitueret chef for Tilsyn
Telefon 72 22 77 28