SKAT

Skatteministeren trækker lovforslag om dataspejling

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 09:33 CET

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af advokater og revisorer, der skal udarbejde et nyt forslag.

Skatteministeriet har i de seneste uger haft et udkast til lovforslag om ændring af skattekontrolloven i ekstern høring. Forslaget gik ud på, at SKAT på en række betingelser fik hjemmel til som led i sine sædvanlige kontrolbeføjelser også at foretage såkaldt dataspejling af en virksomheds computerbaserede regnskabsmateriale m.v.

Der er her fremkommet en række kritiske bemærkninger og synspunkter fra de hørte myndigheder og organisationer. Overordnet er dette gået på, at lovudkastet er for vidtgående i forhold til de kontrolbeføjelser, SKAT i øvrigt har, og især at det er et for vidtgående indgreb i forhold til de fundamentale rettigheder på beskyttelse, som virksomheder og borgere har over for myndigheders kontrolbeføjelser, bl.a. i forhold til persondataloven.

Skatteminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det har ikke været min hensigt, at virksomhederne skulle føle sig hensat til DDR-tiden. Derfor har jeg besluttet ikke at fremsætte forslaget i dette folketingsår, og jeg vil nu indbyde repræsentanter for advokat- og revisororganisationerne til at deltage i en arbejdsgruppe, inden jeg afgør, om der overhovedet skal fremsættes et lovforslag om dataspejling og hvilken udformning, det i så fald skal have.

http://www.skat.dk

Pressekontakt
Mette Thorn
22 56 24 08


SKAT
Økonomi og Kommunikation, Østbanegade 123
2100 København Ø
Danmark