Skatteministeriet

Skatteministeriet implementerer GPS-baseret kørselsafgift for lastbiler

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2011 15:18 CET

25/11/11 Skatteministeriet implementerer GPS-baseret kørselsafgift for lastbiler

(For English version click here)

Med regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen har regeringen fastslået, at den vil fremsætte er forslag om en kilometerbaseret afgift på lastbiler. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 blev regeringen enig med Enhedslisten om, at kørselsafgiften for lastbiler skal indføres hurtigst muligt, og at den skal baseres på en ambitiøs model. Ordningen skal sikre, at lastbilerne i højere grad end i dag betaler for den forurening og slid på vejene, de giver anledning til. Det gælder også udenlandske lastbiler. Samtidig skal ordningen indbringe et ekstra provenu i forhold til det allerede forudsatte, der anvendes til at gøre den kollektive trafik billigere og fremme investeringer i den kollektive trafik.
Skatteministeriet varetager ressortansvaret for implementeringen af kørselsafgiftsordningen.

Regeringen ønsker at indføre en fleksibel og fremadrettet kørselsafgiftsordning for lastbiler. Regeringen har derfor besluttet, at ordningen skal baseres på GPS-teknologi. Det sikrer, at den kan bygge på erfaringerne fra andre lande, herunder særligt Tyskland. Samtidig giver GPS-løsningen fleksibilitet til at foretage evt. efterfølgende justeringer af det afgiftsbelagte vejnet fx for at imødegå uhensigtsmæssig sivetrafik til det ikke-afgiftsbelagte vejnet.  

Skatteministeriet har etableret et Road Pricing-program, der har ansvaret for etableringen af ordningen. Blandt programmets første opgaver er dels at fastlægge det overordnede design af ordningen dels at foretage en konsolidering af tidsplanen. Forventningerne er pt., at ordningen kan idriftsættes omkring årsskiftet 2014/15. En endelig implementeringsdato vil blive meldt ud, når konsolideringen er foretaget.

Spørgsmål om den kommende kørselsafgiftsordning kan rettes til programchef Klaus Østergård Jensen, klaus.o.jensen(snabel_a)skat.dk, telefon 7237 4406. Henvendelser om det kommende udbud af systemet kan rettes til Dorthe Hertz Bugge, dorthe.bugge(snabel_a)skat.dk, telefon 7237 4839.