STARK

​Skolebænken er nu håndværkerens vigtigste værktøjskasse

Pressemeddelelse   •   Feb 22, 2016 15:43 CET

Efteruddannelse og faglig opkvalificering er en nødvendighed for håndværkeren anno 2016. Opgaverne bliver nemlig stadigt mere komplekse, ligesom kvalitetskravene konstant stiger, lyder det fra Håndværksrådet. Hos byggecenterkæden STARK har man derfor hen over vinteren udbudt gratis håndværkerseminarer om det nye bygningsreglement.

Den tid er for længst forbi, hvor man som håndværker kunne vinke endeligt farvel til skolebænken, når man stod med svendebrevet i hånden. Udviklingen inden for bl.a. byggelovgivning, arbejdsmiljøregler, dokumentationskrav, nye materialer og metoder kræver nemlig, at håndværkeren løbende udbygger sin faglighed. Ellers risikerer man at bygge efter forældede regler og ikke kunne levere i den kvalitet, der efterspørges i dag.

Kvalitetskravene stiger
Det fortæller chefkonsulent Heike Hoffmann fra erhvervsorganisationen Håndværksrådet, som repræsenterer knap 20.000 små og mellemstore danske virksomheder inden for bl.a. byggeri, industri og service.

- Det er ikke længere nok kun at være god til det håndværk, som man tilegnede sig i læretiden. Krav og metoder ændrer sig hele tiden, ligesom der konstant kommer nye materialer og teknologier til. Tingene bliver mere komplicerede, og det kræver løbende opkvalificering og efteruddannelse at holde trit med sit fags udvikling, siger hun og fortsætter:

- I dag er det i høj grad kvaliteten af håndværket, der bliver kigget på, mens det for få år siden mere var håndværksfagenes og erhvervsuddannelsernes prestige, der var i fokus. Det afspejler, at dét at forblive en dygtig håndværker i dag kræver rigtig meget, også ud over det rent faglige. Eksempelvis er man som selvstændig ofte nødt til at opkvalificere sig inden for emner som ledelse, forretningsudvikling og markedsføring for at få succes. Og er man svend, er det emner som samarbejde i teams og tværfaglig kommunikation på byggepladsen, der får stigende betydning.

”Vi lever af, at det håndværk, vi leverer, er i orden”
Behovet for efteruddannelse slår til en vis grad igennem på landets AMU-centre, der efteruddanner primært faglærte på arbejdsmarkedet. Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri noterede således i 2015 i sin kommentar til den seneste AMU-statistik (for 2014), at netop bygge/anlæg og tilknyttet industri – i modsætning til de fleste andre fagområder – oplevede en stigning i antallet af kursister på 4,8 pct. fra 2013 til 2014. Samt at det primært var de såkaldt 'fag-faglige' kurser, der var interesse for.

Hos byggecenterkæden STARK, der er Danmarks førende leverandør til byggeriets professionelle, nikker man genkendende til tendensen. STARK har hen over vinteren 2015/2016 gennemført gratis håndværkerseminarer om det nye bygningsreglement BR15 i byggecentre over hele landet.

Seminarerne blev udbudt i samarbejde med Videncenter for energibesparelser i bygninger, og stort set alle steder talte oplægsholderne for fulde huse. I en lang række byggecentre måtte man endda oprette ventelister på grund af efterspørgslen.

- Formålet med BR15-seminarerne har været at ruste håndværkerne til at gå ud og bygge efter de nye krav, primært på energiområdet. Bedømt på deltagelsen i byggecentrene har seminarerne ramt et stort behov blandt håndværkerne for at få en lettilgængelig oversigt over de regelændringer, som har direkte indflydelse på deres arbejde, fortæller kommerciel direktør i STARK Jørgen Holmgaard.

Han suppleres af tømrermester og bygningskonstruktør Rasmus Houg Larsen, der i slutningen af november 2015 var blandt deltagerne på STARK Kalundborgs BR15-seminar:

- Vi lever af, at det håndværk, som vi afleverer til kunderne, bare er i orden og overholder alle krav og regler. Samtidig yder vi en vis rådgivning i firmaet. Det kræver, at vi holder os ajour og følger udviklingen tæt. Derfor var seminaret rigtigt relevant for os, og vi har fået meget med herfra, siger han.

STARK er med en årlig omsætning på 6,6 milliarder kroner Danmarks største leverandør til byggeriet. Kæden beskæftiger cirka 2.600 medarbejdere og er landsdækkende med 90 byggemarkeder i Danmark og Grønland. STARK er en del af DT Group A/S, der er Nordens største distributør af byggematerialer.