Kata Fonden

Skoleforskning skal gøre gavn i klasseværelserne

Pressemeddelelse   •   Apr 07, 2011 11:08 CEST

Der er brug for flere tiltag, der kan få skoleforskningen i spil i klasseværelserne på de danske skoler. Derfor har www.blivklog.dk efter to år i luften været igennem et omfattende redesign og fået større fokus på lærerne.

Hjemmesiden blivklog.dk er målrettet lærere og er en samling af artikler, der på lærernes præmisser formidler viden om læring, pædagogik og undervisning. Siden er gratis og er et fagligt tilbud til lærere og lærerstuderende.

Redaktionen bag sitet sikrer at indholdet tager afsæt i lærernes hverdag. Skoleforskningen skal nemlig i spil, hvor den gør bedst gavn.

– Der findes alt for meget god viden, som aldrig får effekt ude i klasseværelserne.Vi sikrer, at opslagene er relevante for lærerne, og at det ikke bliver for teoretisk. Vi ved, at det er det, lærerne efterspørger, siger redaktør Jesper Ingerslev.

Det lidt skæve navn skal tages med et smil.

Navnet skal jo tages med et smil - jeg er selv læreruddannet og ved, at man ikke skal kloge sig over for lærere, men det er heldigvis et navn man husker og det er jo også meningen. Det her handler også om at vi skal blive klogere på lærerne, så vi kan levere det, de har brug for. Så navnet går begge veje, siger Jesper Ingerslev.

Redaktionen bag hjemmesiden, der har omkring 3.000 unikke brugere om måneden, består af både praktikere, forskere og ikke mindst formidlere, der kan sætte skoleforskningen ind i et praktisk ramme. Der publiceres nye artikler hver måned.

Savner du artikler om et bestemt emne, eller har du selv lyst til at bidrage med en artikel hører redaktionen gerne dig. Send blot en mail til redaktionen, som du finder via www.blivklog.dk.

Behov for at skoleforskningen sættes ind i et praktisk ramme
Siden blivklog.dk er blot en af flere aktiviteter i Universe Fonden, som har til formål at bygge bro mellem skoleforskning og lærernes praksis. Baggrunden er, at den danske grundskole står over for en række udfordringer, der skal findes løsninger på, hvis vi vil have flere unge videre i uddannelsessystemet.

Hvis dette skal lykkes, kræver det, at lærerne udvikler deres undervisningskompetencer, blandt andet ved i højere grad at bringe skoleforskningen i spil i deres hverdag. I dag baserer undervisningen sig ikke i tilstrækkelig grad på den viden man har om hvad der virker og hvorfor det virker.

Hvorfor kommer skoleforsningen ikke i spil?
Vi har talt med en række forskere og skolefolk, og de peger selv på en række forhold, der forklarer, hvorfor det forholder sig på den måde:

▪       Lærerne oplever, at de mangler viden om og redskaber til at analysere og evaluere deres egen undervisning. De kan derfor have svært ved at udvikle og forbedre deres egen praksis ved hjælp af systematiske metoder.

▪       Lærerne oplever, at de mangler tid og ressourcer til at sætte sig ind i ny viden.

▪       Mange lærere ser det som skoleledelsens opgave at sætte pædagogisk udvikling på dagsordenen.

▪       Lærere (og lærerstuderende) har en opfattelse af, at teori er langt fra praksis og svært at bruge i klasseværelset.

▪       Der mangler konkrete redskaber/lærerressourcer, der sætter skoleforskningen ind i en praktisk ramme.

KONTAKT
Redaktør og leder af blivklog projektet, Jesper Ingerslev, svarer gerne på spørgsmål på tlf. 29 66 48 81.

 

 

Universe Fonden udvikler og driver projekter på tværs af skoler og erhvervsliv for at skabe viden til læring, kreativitet og innovation.