Vejle Kommune

Skolestrukturen på plads

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 15:10 CET

Onsdag aften traf et flertal i Byrådet en principbeslutning om den fremtidige skolestruktur i Vejle. Flertallet består af Venstre, Socialdemokratiet og Radikale. 

Beslutningen betyder, at kommunens fire skoler med under 120 elever skal drives sammen med deres overbygningsskoler – enten ved en egentlig sammenlægning eller ved fælles ledelse. 

Uanset valg af model bliver der fortsat undervisning på alle adresser som i dag. De fire skoler er Andkær Skole, Givskud Skole, Gadbjerg Skole og Elkjær Skole.

Den nye skolestruktur betyder også, at der skal etableres en ny fælles midtbyskole i Vejle mellem Damhavens og Langelinie skoler. Der bliver undervisning for 0.-6. kl. på den ene adresse og undervisning for 7.-9. kl. på den anden. 

Forslagene giver en besparelse på 4,8 mio. kr., og det er besluttet, at 1,0 mio. kr. skal tilbageføres til skolevæsnet. Nettobesparelsen er dermed 3,8 mio. kr. fra skoleåret 2012/13. 

Da der var forudsat en strukturbesparelse på 12,1 mio. kr., giver det en manko på budgettet på godt 10 mio. kr. i 2012 og godt 8 mio. kr. i årene frem. 

Flertallet i Byrådet har samtidig besluttet, at dette problem løftes ud af skolevæsnet og gøres til en fælles kommunal udfordring, der skal løses i forbindelse med budgetlægningen. 

Træder i kraft næste år
Den nye struktur skal først træde i kraft fra skoleåret 2012/13.

- Det betyder, at vi har god tid til at udmønte principbeslutningen i mere konkrete modeller. Forvaltningen skal inden sommerferien komme med forslag til konkret udmøntning, fortæller Dan Skjerning, formand for Børne- og Familieudvalget.

- I den sammenhæng skal vi se på, om principbeslutningen giver anledning til at ændre på, hvilke overbygningsskoler de enkelte fødeskoler hører til. Vi skal også vurdere, om midtbyskolen giver nye muligheder i form af endnu flere overbygningselever, evt. hele 10. kl. skolen, tilføjer Dan Skjerning. 

- Med beslutningen har vi fået skabt ro omkring hele skolestrukturen og har samtidig peget på to gode løsninger på nogle strukturudfordringer. Vi har lagt perspektivet for en endnu stærkere midtbyskole, der får den størrelse i overbygningen, som både rejsehold, KL og regeringen peger på. 

- Og vi har givet de mindste skoler en større robusthed ved fællesskabet med en større skole, understreger udvalgsformanden.