Social- og Integrationsministeriet

Smartphones skal hjælpe børn med ADHD eller autisme

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2010 09:29 CET

Børn og unge med ADHD eller autisme har brug for hjælp til at skabe struktur i dagligdagen. Et nyt projekt skal vise, hvordan kommunikationsteknologi kan hjælpe børnene til at strukturere og fastholde koncentrationen i hverdagen.

Børn med ADHD eller autisme er ofte visuelle tænkere og forstår visuelle informationer lettere end mundtlige beskeder. Det gør smartphones til et oplagt hjælpemiddel. Ved hjælp af ikoner, billeder, påmindelser og kalenderfunktion kan smartphones støtte børnene, så de selv kan løse en række opgaver. Opgaver, som i dag kræver anvisninger eller hjælp fra personalet. Det er for eksempel planlægning af dagens opgaver, og smartphones kan også hjælpe børnene med at bevare koncentrationen, når opgaverne skal løses.

I et nyt projekt afprøver Servicestyrelsen i samarbejde med Ballerup og Solrød kommuner, hvordan smartphones kan støtte børn og unge med ADHD eller autisme, så de nemmere kan modtage undervisning i folkeskolen. Målet er at give børnene en bedre livskvalitet ved, at de har mindre behov for støtte i hverdagen.

”Smartphones til børn og unge med ADHD eller autisme, der kan give dem mere selvstændighed, er et godt eksempel på, hvordan velfærdsteknologi kan være til gavn og glæde for den enkelte. Samtidig vil det kunne frigive tid til andre opgaver for medarbejderne. Vi skal have endnu mere af den slags velfærdsteknologi til at virke på det sociale område,” siger socialminister Benedikte Kiær.

Projektet er støttet af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi). På socialområdet støtter fonden desuden et projekt i Servicestyrelsen om optimal tildeling og anvendelse af hjælpemidler, et projekt i Slagelse Kommune med et internt afløserkorps i ældreplejen, samt projektet ”Online omsorg” i Aalborg Kommune.