Social- og Integrationsministeriet

Socialministeren besøger kvindekrisecenter i København

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 10:46 CEST

Socialminister Benedikte Kiær besøger mandag den 20. september Kvindehjemmet, et krisecenter for kvinder, der har været udsat for vold.

Mandag den 20. september 2010 kl. 15.00 -16.00 besøger socialminister Benedikte Kiær kvindekrisecentret Kvindehjemmet i København. Ministeren bliver vist rundt på Kvindehjemmet og taler med beboere. Kvindehjemmet har plads til 41 kvinder og cirka 25 børn. Journalister er velkomne til at overvære besøget.

Under besøget på Kvindehjemmet vil socialministeren drøfte de tilbud, der er på kvindekrisecentrene og de voldsramte kvinders situation med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. I Danmark er der 45 krisecentre, som tilbyder ophold til kvinder, der har været udsat for vold, samt deres eventuelle børn.

Det vurderes, at omfanget af kvinder, der årligt udsættes for partnervold, omfatter cirka 28.000 kvinder årligt, og at der i familier med partnervold er cirka 20.000 børn. Ud af disse tog cirka 2.000 kvinder og 2.000 børn i 2009 ophold på kvindekrisecentrene.

Det er ikke tilladt at fotografere beboerne på krisecentret.