AskovFonden

Socialpolitikken har famlet i blinde i årtier

Pressemeddelelse   •   Jun 06, 2017 15:47 CEST

I Danmark bruger vi hvert år 45 mia. kr. på socialområdet. Under 10 procent af den sociale indsats er dokumenteret. Vi ved ganske enkelt ikke nok om, hvilke sociale indsatser, der virker – og hvilke der ikke virker. Tiden er moden til nytænkning og et nyt paradigme, mener Helle Øbo, adm. direktør i AskovFonden.

Der er brug for at nytænke den sociale indsats
Effekten af den sociale indsats i Danmark er til at overse. De sociale tiltag og indsatser som bliver sat i søen, ved vi ofte ikke, om de har fornødne effekt til at hjælpe børn, unge og voksne ud af udenforskab – og ind i fællesskabet.

Mennesker, der har brug for hjælp, har krav på at vide, at de kan forvente reelle sociale forbedringer, når de opsøger hjælp. Vi skylder faktisk de mennesker, som vi hjælper, at den sociale indsats er den bedste og kommer den enkelte mest muligt til gavn.

Den manglende viden, og dermed mangel på dokumenterbare effektive indsatser, har alvorlige konsekvenser for den enkelte borger – og for samfundet som helhed – så den sociale deroute ikke gentages i generationer. Det er tid til et sporskifte for socialpolitikken. Det mener adm. direktør i AskovFonden, Helle Øbo. 

Fra systemvelfærd til relationsvelfærd
Hvis vi for alvor skal skabe en mere effektiv og målrettet socialpolitik i Danmark, så er der behov for nytænkning. Et nyt paradigme.At vi gennemtænker hele socialområdet, så det gavner mennesker der lever i udenforskab bedst muligt.For vores systemvelfærd er indrettet sådan, at de sociale tiltag ofte er ud fra standard- og lappeløsninger og symptombehandling frem for proaktiv forebyggelse og tidlig indsats.

”Vi står over for nutidens måske største paradigmeskift inden for socialt arbejde. Fra et paradigme om, at vi ikke helt ved, hvad der kommer ud af vores sociale indsatser, til et paradigme med fokus på, at vi skal vide, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, for hvem vi gør det og med hvilken effekt”, mener Helle Øbo, direktør i AskovFonden.

AskovFonden tager debatten på Folkemødet: #relationsvelfærd
På årets Folkemøde har AskovFonden inviteret landets førende eksperter og ansvarlige landspolitikere til debat om fremtidens socialpolitik og velfærdsmodel.

Derudover kan man opleve en times live interview med den anerkendte CEO fra Catch22 i London, Chris Wright, der er en af de førende socialeksperter inden for viden om velfærd i Europa. 

Læs om tre udvalgte arrangementer ved at klikke på billederne: 

Vi skal nedbryde den negative sociale arv, men hvordan?

Hvordan undgår vi at tabe udsatte børn og unge?

Public service aren't working for the people

Se AskovFondens arrangementer på Folkemødet: her

Følg med og bland dig i debatten på twitter under #relationsvelfærd

I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden er en NGO, der siden 1943 har udviklet løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet. I vores seks afdelinger tilbyder vi hjælp og støtte til over 2000 mennesker hvert år.

Læs mere om AskovFonden her