SE

Søg om penge fra SE Vækstpulje inden 1. marts

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2016 07:06 CET

SE Vækstpulje uddeler 15 millioner kroner om året til gode og gerne innovative og projekter, der gavner det samfund SE er en del af. Næste ansøgningsfrist er 1. marts.

Tre gange om året uddeler SE Vækstpulje midler til projekter der gavner SE´s andelshavere. En vigtig del af SE´s virke og vision er, at SE vil videreudvikle andelsmodellen sammen med kunder og ejere, og derigennem fremtidssikre det samfund SE er en del af.For at sætte handling bag dette besluttede SE´s repræsentantskab i foråret 2014, at etablere SE Vækstpulje med egen bestyrelse og en startkapital på 15 mio. kroner.

I 2015 søgte 460 ansøgere om midler til et væld af forskellige projekter, der på den ene eller anden måde kan tilføje værdi til vores samfund. Bestyrelsen valgte at støtte 154 af disse projekter, som har fået bevilget 14,1 mio. kroner til at føre deres ideer og projekter ud i livet. Nogle af de projekter der har fået bevilliget midler er Tambours Have ( 250.000 kr.), Dambåden Haderslev ( 200.000 kr.), Rødding Højskole ( 200.000 kr.), Historiecenter Dybbøl Banke ( 70.000 kr. ) og mange, mange flere projekter i hele regionen.


SE Vækstpulje midler skal gavne bredt

Det er helt afgørende at de projekter der får bevilget midler fra SE Vækstpulje skaber langsigtet værdi for et bredt publikum. Ved sidste uddeling i december 2015, blev der sat fokus på det vigtige formål at understøtte vækst og innovation, som på sigt kan skabe og sikre arbejdspladser og positivt fokus på vores del af landet. SE Vækstpulje støtter derudover også foreningslivet, idræt, musik og kultur, uddannelse og forskning.

Søg om midler her: https://www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje/vaekspuljens-formaal/ansoeg-om-midler

SE tidligere uddelinger: https://www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje/vaekspuljens-formaal/tidligere-uddelingerFor yderligere information:

Peter Jørgensen, formand SE Vækstpulje, 4017 9080

Per Michaelis Holm, næstformand SE Vækstpulje, 7517 3870

Steen Thomsen, koncernsupportchef SE, 2228 3748

Catherina Boserup, Kommunikationspartner SE, 6138 4589


SE Vækstpuljes formål er:

 • at støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser)
 • at støtte foreningslivet
 • at støtte idræts- og kulturlivet
 • at yde støtte til forsknings- og formidlings-projekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af erhvervs- og kulturlivet i området
 • at støtte uddannelse
 • at støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål

  Det er derimod ikke inden for vækstpuljens formål at yde støtte til:

 • politiske eller religiøse formål
 • formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over SE
 • formål der kan forveksles med kommercielt betingede sponsorater
 • rabatter på SE’s produkter og priser, idet sådan rabatgivning alene er et forretningsmæssigt ansvar for SE’s bestyrelse og ledelse
 • formål der indebærer, at SE får medejerskab eller ledelseskompetence i den støttede virksomhed
 • formål der strider mod vækstpuljens overordnede formål

 • Bestyrelsen består af 1 medlem fra hver af SE´s 12 valgkredse, samt formand og næstformand for bestyrelsen i SYD ENERGI a.m.b.a. bestyrelse. Bestyrelsen tæller samlet 14 medlemmer.

  Puljen kan foreløbigt uddele 15 mio. kroner om året, og det er vedtaget at en enkelt ansøgning højst kan modtage 15 pct. af puljens kapital.SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 650.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark, men vores ca. 1.500 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd til Syd- og Sønderjylland samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi én af Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kundernes side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk