SE

Søg om penge fra SE Vækstpulje inden 1. november

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2016 10:23 CEST

SE Vækstpulje uddeler 15 millioner kroner om året til gode, og gerne innovative, projekter, der gavner det samfund, SE er en del af. Næste ansøgningsfrist er 1. november.

Tre gange årligt uddeler SE Vækstpulje midler til et væld af forskellige projekter, der på den ene eller anden måde skaber værdi til samfundet. Efter de to første ansøgningsrunder i 2016 har 123 ansøgere allerede fået tilsagn om midler fra SE Vækstpulje.

Ved sidste uddelingsrunde uddelte bestyrelsen for SE Vækstpulje blandt andet den hidtil største donation i form af 750.000 kroner til Green Water Research Project. De skal bruges til at udvikle et avanceret aircondition-anlæg, som udvinder energi fra havvand til henholdsvis at opvarme eller nedkøle bygninger.

Nogle af de andre projekter, som i løbet af 2016 har fået bevilliget midler fra SE Vækstpulje er Scandinavian Virtual Health Center (95.000 kr.), Tønder Festival (260.000 kr.), Huset Esbjerg (100.000 kr.) og Teleskin (250.000 kr.).

Og nu er det så muligt for nye ansøgere at få støtte til deres projekt, når SE Vækstpulje igen uddeler midler efter ansøgningsfristen 1. november.

SE Vækstpulje midler skal gavne bredt

Det er helt afgørende, at de projekter, der får bevilget midler fra SE Vækstpulje, skaber langsigtet værdi for et bredt publikum. Specielt har vækstpuljen fokus på at støtte vækst og innovation, som på sigt kan skabe og sikre arbejdspladser eller på anden vis gavne samfundet. SE Vækstpulje støtter derudover også foreningslivet, idræt, musik og kultur samt uddannelse og forskning.

Søg om midler her

Se tidligere uddelinger fra SE Vækstpulje


For yderligere information:

Peter Jørgensen, formand SE Vækstpulje, 4017 9080

Per Michaelis Holm, næstformand SE Vækstpulje, 7517 3870

Steen Thomsen, Koncernsupportchef SE, 2228 3748

Kamilla Høst Pedersen, Kommunikationskonsulent SE, 2025 5056


SE Vækstpuljes formål er:

 • at støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser)
 • at støtte foreningslivet
 • at støtte idræts- og kulturlivet
 • at yde støtte til forsknings- og formidlings-projekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af erhvervs- og kulturlivet i området
 • at støtte uddannelse
 • at støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål

Det er derimod ikke inden for vækstpuljens formål at yde støtte til:

 • politiske eller religiøse formål
 • formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over SE
 • formål, der kan forveksles med kommercielt betingede sponsorater
 • rabatter på SE’s produkter og priser, idet rabatgivning alene er et forretningsmæssigt ansvar for SE’s bestyrelse og ledelse
 • formål, der indebærer, at SE får medejerskab eller ledelseskompetence i den støttede virksomhed
 • formål, der strider mod vækstpuljens overordnede formål


SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 700.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark og Nordjylland, og vores ca. 1.500 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi én af Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kundernes side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk