Region Sjælland

Solen skal varme og vindmøllerne snurre

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 11:04 CEST

Kronik af Steen Bach Nielsen, formand for Vækstforum og regionsrådet i Region Sjælland


Når det gælder grøn energi, miljø og klima er Region Sjælland blandt de skarpe knive i skuffen. Det arbejder vi målrettet på at udnytte for at skabe vækst og beskæftigelse.

En af de mest ambitiøse satsninger er, at vi i løbet af de næste fem år har planer om at skabe 1.000 nye arbejdspladser indenfor grøn energi og miljøteknologi. Solen skal varme og vindmøllerne snurre i vores region. Den grønne energi skal udnyttes optimalt. Både til gavn for miljøet og for arbejdspladserne.

Region Sjælland er ikke alene. Satsningen på miljøet sker i et tæt samarbejde med mange private virksomheder. De får hermed mulighed for at være med i forreste linje.

Indsatsen har også stor opbakning fra forskningens verden, ikke mindst Risø. Sammen med Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity arbejder vi med et initiativ, der har fået det moderne navn Copenhagen Cleantech Cluster. Det er ikke fordi, det kun omhandler København, men i udlandet kender man navnet på vores hovedstad.

Kreativitet i de små samfund
Energiløsninger kan i høj grad tænkes og udformes i mindre virksomheder. Mange ideer kommer der, hvor man har mest brug for dem.  På en ø er det naturligt at tænke nyt for at kunne klare sig med de ressourcer, som man har.
Derfor kan klima og grøn energi skabe vækst i alle dele af regionen.

Lolland er faktisk meget langt fremme blandt kommuner med at udvikle og afprøve nye energiteknologier. For nyligt er det første spadestik taget til en ny solcellefabrik. Den skal ligge i Holeby.

På Lolland er landsbyen Vestenskov ved at kunne kalde sig en ”brint-landsby”. Her prøver man at lagre vindenergi ved at omdanne den til brint. Den lagrede brint kan forsyne nogle af de lokale husstande med både el og varme. Målet er at blive europæisk rollemodel for at udnytte brint i stor skala.
Og i Onsevig arbejdes der med både vindkraft, bølgekraft og alger til energiproduktion.

Medarbejderne er de vigtigste
Hvis man vil udvikle virksomheder, skal grundlaget være i orden. Det allervigtigste er medarbejderne. Deres vidensniveau skal være højt. 

At få højnet uddannelsesniveauet er én af de store udfordringer. En anden stor udfordring er det internationale aspekt. Mange virksomheder i Region Sjælland er ikke tilstrækkeligt internationalt orienterede.

Regionens mange underleverandørvirksomheder skal inddrages i udviklingsprojekter, der kan virke som springbræt til det globale marked. Det kan en ny fond med risikovillig kapital hjælpe til med.

Viden om sundhed
Hjælpemidler og udstyr til sundhedsvæsenet og medicinalindustrien er et felt, hvor virksomhederne i regionen står stærkt. Regionen vil skabe et tættere samarbejde med private virksomheder, så der kan udvikles nye produkter baseret på den viden, der findes inden for regionens sundhedsvæsen.

Tyskland bliver et nærmarked med broen over Femern Bælt. Samtidig er der gode tegn i den tyske økonomi på, at finanskrisen er ved at slippe sit tag der.

Vores vision i Vækstforum er, at sætte fokus på styrkepositionerne. Vi skal være den grønne region mellem metropolerne. Og vi skal have et miljørigtigt og værdiskabende erhvervsliv i vækst.

Læs mere om den regionale udvikling og Vækstforums arbejde på hjemmesiden under Regional udvikling