BF Media

Sort tv-skærm truer om 7 måneder

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2011 10:32 CEST

Natten til den 11. januar 2012 slukkes der for udsendelsenaf DR1, DR2 og TV 2 i MPEG-2 standarden, hvorefter der kun sendes i den meremoderne MPEG-4 standard. Ændringen påvirker de husstande, der modtager tv-signalervia stue- eller tagantenne, og som ved overgangen til digitalt tv tilbage i2009 købte de billigere MPEG2-modtagerbokse eller fladskærme med indbyggetMPEG2-modtager.

Branchen ForbrugerElektronik, BFE, undersøgte via TNS Gallupi januar 2011, hvor mange af landets 2,58 millioner husstande, der berøres afDR's lukning af MPEG-2 signalet.Undersøgelsen viste at 82.000 husstande umiddelbart er berørt, men tællessekundære tv med i husstandene, så løber tallet op i mindst 225.000, hvilketdog ikke omfatter modtageudstyr i sommerhuse, campingvogne og både. Så detsamlede tal må forventes at være endnu højere.

Endnu har det dog været sparsomt med information om, hvadder sker, og hvem der er berørt. Det rådes der nu bod på med hjemmesiden www.tv2012.dk. TV2012.dk er udviklet afmedievirksomheden BF Media, der også står bag hjemmesidenwww.digitalt.tv, der har over 2000 dagligtbesøgende.

Webredaktør for TV2012.dk, Bo Fredborg, mener det er vigtigt,at der bliver informeret om ændringerne i tv-signalet allerede nu.

- Med under 7 måneder tilbage, er det efter min mening højaktueltmed råd og vejledning til den ikke ubetydelige del af danske husstande, der fårderes tv via almindelig tv-antenne, og som kan risikere sort skærm fra startenaf januar 2012. Samtidigt er det jo også et faktum, at TV 2 på samme tidspunktbliver til en betalings-tv kanal, hvilket medfører at et endnu større antalhusstande skal investere i nyt udstyr, fordi det udstyr de har nu ikke kan håndterebetalings-tv.

TV2012.dk er målrettet disse to problemstillinger medartikler, der kan hjælpe i forhold til at tjekke, om man er i risiko for sortskærm, kan se TV 2 når den bliver en betalings-tv, samt hvad man skal væreopmærksom på, såfremt man skal købe nyt udstyr.

- Det er forholdsvis enkelt at tjekke, om man er i risikogruppenfor sort skærm på DR’s hovedkanaler, mens modtagelse af TV 2 er lidt mereteknisk at forklare, siger Bo Fredborg. - Vil man være sikker på modtagelse afbåde DR og TV 2, uden at gå i detaljer med diverse tekniske specifikationer, såer det enkleste, at man sikrer sig, at man har Boxer TV godkendte tv-bokseeller fladskærme i husstanden.


Kilde: BFE undersøgelse http://tinyurl.com/5uvydl9