Spar Nord Bank A/S

Spar Nord: Kvartalsresultat på 102 millioner

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2010 10:11 CET

Spar Nord afslutter årets 3. kvartal med et overskud på 102 millioner kroner før skat. Der er tale om en markant resultatfremgang, der blandt andet skyldes faldende omkostninger og lavere nedskrivninger. Resultatet er bedre end forventet og betyder, at Spar Nord nu ændrer resultatudmeldingen for hele året.

Spar Nord præsenterer onsdag et resultat for 3. kvartal på 102 millioner kroner før skat. Dermed har Spar Nord i 3. kvartal mere end fordoblet resultaterne fra 1. og 2. kvartal.

Udviklingen er bedre end forventet, og derfor ændrer Spar Nord nu resultatudmeldingen for hele året til en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 900 – 1.000 millioner kroner mod tidligere 800 – 1.000 millioner kroner.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner kvartalsresultatet som ”et stærkt resultat”.

- Vi har i 3. kvartal formået at fastholde indtægterne på et højt niveau. Samtidig fortsætter vi indsatsen for at skære i omkostningerne – og sammen med de lavere nedskrivninger er det noget, der kan mærkes på vores resultat, uddyber Lasse Nyby.

Laveste nedskrivninger i otte kvartaler
Spar Nords nedskrivninger er nu nede på det laveste niveau siden finanskrisens begyndelse for to år siden. I 3. kvartal er nedskrivningerne således reduceret til 101 millioner kroner svarende til en årlig nedskrivningsprocent på 0,85.

Ud over fortsat faldende nedskrivninger viser kvartalsrapporten også en markant effekt af den effektivisering, som Spar Nord gennemfører for at reducere bankens omkostningsniveau. Således slår effektiviseringerne nu igennem i form af en besparelse på 20 millioner kroner fra 2. kvartal til 3. kvartal.

Det faldende omkostningsniveau betyder, at Spar Nord er komfortabelt stillet i forhold til målsætningen om nulvækst i omkostningerne i 2010.

Flere kunder, mere udlån
Kvartalsrapporten viser, at Spar Nord nu for tredje kvartal i træk kan notere en vækst i bankudlånet. I løbet af det seneste år er udlånet til virksomheder vokset med en milliard – en fremgang som primært skyldes, at stadig flere virksomheder vælger Spar Nord som bankforbindelse.

- Spar Nord er kommet fornuftigt igennem finanskrisen, og vi har under hele forløbet vist styrke til at forfølge de muligheder, der har vist sig i markedet. Det gælder såvel muligheder for at købe op og ekspandere som muligheder for at tiltrække nye kunder, konstaterer Lasse Nyby.

Også hvad angår privatkunder, oplever Spar Nord en nettotilgang, men på grund af den høje opsparingsrate i husholdningerne slår fremgangen endnu ikke igennem på udlånet.

Hvad angår resten af 2010, hæfter Lasse Nyby sig blandt andet ved, at Spar Nord nu ikke længere skal betale godt 80 millioner kroner i kvartalet i bidrag til Bankpakke I.

- I 3. kvartal betalte vi vores sidste regning til Bankpakke I, og det får naturligvis mærkbar positiv betydning for vores bundlinie fremadrettet, lyder det fra Lasse Nyby.

Om Spar Nord
Med 275.000 kunder og mere end 1.500 medarbejdere er Spar Nord Koncernen blandt de største banker i Danmark. Siden 2002 har Spar Nord åbnet 18 nye lokale banker og tilkøbt ni filialer fra andre pengeinstitutter, og i dag har Spar Nord i alt 72 lokale banker fordelt over hele landet. Spar Nord ejes af mere end 110.000 aktionærer.

https://www.sparnord.dk

Pressekontakt
Leif Lind Simonsen
2527 0330


Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15, Postboks 162
9100 Aalborg
Danmark