DONG Energy A/S

Sparer miljøet for 10.000 tons kulbrintedampe om året

Pressemeddelelse   •   Apr 02, 2009 09:13 CEST

Pressemeddelelse fra DONG Energy A/S sendt kl. 09:13 torsdag d. 2. april 2009

Sparer miljøet for 10.000 tons kulbrintedampe om året

Fokus på Fredericia i ansvarlighedsrapport 


I såvel DONG Energy som Fredericia Kommune er der fuld fart på CO2-reduktionerne. I et klimapartnerskab har parterne sat ind på mange fronter. Det fremgår af DONG Energy’s ansvarlighedsrapport, der netop er sendt på gaden. Her omtales også de første erfaringer med det store afgasningsanlæg på havnen.

 

”Vi har tradition for et rigtig godt samarbejde med Fredericia Kommune, der på mange områder har markeret sig som en ansvarlig og miljøbevidst aktør. Den gode historie vil vi gerne være med til at fortælle, og det gør vi bl.a. i vores ansvarlighedsrapport”, siger Anders Eldrup, DONG Energy’s adm. direktør.

 

Afgasser 50.000 tons olie - dagligt

I august 2008 blev Europas første afgasningsanlæg indviet. Anlægget står på havnen i Fredericia, og det kan afgasse helt op til 50.000 tons olie dagligt. Afgasningen reducerer kulbrintedampe fra olie med 90 procent.”Der er kun få erfaringer med denne type anlæg”, siger Lars Bach, der er teknisk chef og ansvarlig for projektet. ”Et lignende anlæg findes i Oman, og et andet er undervejs i Holland. De få erfaringer skyldes især, at der ikke tidligere har været fokus på miljøproblemerne ved kulbrintedampe, og at anlægsomkostningerne er store. Endelig suger anlægget kulbrinter med kommerciel værdi ud af råolien, og det giver et værditab”.

 

Den sidste udfordring tackler DONG Energy ved at sælge den indvundne gas til Shell, der bruger gassen som en del af deres procesopvarmning. ”Dermed reduceres forbruget hos Shell af anden energi, så miljøgevinsten er dobbelt”, konstaterer Lars Bach. Partnerskab med elbiler og biogas i bybusser

 

Det var også i august 2008, der blev skrevet under på et klimapartnerskab mellem Fredericia Kommune og DONG Energy.

 

Et af målene med partnerskabet er at reducere kommunens elforbrug med ti procent. Varmeforbruget skal ned med fem pct., og kommunen vil købe CO2-neutral strøm fra DONG Energy’s kommende vindmøllepark Horns Rev 2.

 

DONG Energy og Fredericia Kommune samarbejder også om at få bybusdriften over på biogas. Gassen skal produceres på rensningsanlægget i Fredericia, og den skal bringes frem til bybusser via det naturgasnet, som DONG Energy ejer.

 

”Selve idéen med biogasdrevne bybusser i Danmark er helt ny”, fortæller Annemarie Gotfredsen, der er leder af rensningsanlægget i Fredericia.

 

”Hvis vi skal forsyne 12 bybusser med energi, skal vi producere mere metangas. Det kan vi godt, hvis vi laver lidt om på vores biologiske proces, men det kræver samtidig investeringer”, siger hun.

 

I løbet af foråret 2009 tager politikerne i Fredericia stilling til projektet. Bliver det et ja, vil de biogasdrevne bybusser være på gaden i Fredericia fra midt i 2010.

 

Elbiler til SOSU’erFredericia er helt med fremme i feltet, når det gælder indførelse af elbiler. Seneste initiativ udspringer af klimapartnerskabet, og her er Fredericia og DONG Energy med til at undersøge nogle af de uafklarede spørgsmål om elbiler i Danmark – herunder hvor biles kan lades op, hvordan skal en elbil-venlig by indrettes mm.. Fredericias Kommunes hjemmepleje kan måske blive blandt de første til at køre i de lydløse biler.

 

 

Fakta om afgasningsanlæg:

For enden af olieledningen fra Nordsøen har DONG Energy i Fredericia bygget Europas første afgasningsanlæg af sin art til olie, en 37 meter lang vakuumtank, der har kostet 90 mio. kr. Anlægget ved råolieterminalen har kapacitet til at afgasse 50.000 tons olie dagligt. Hvis kulbrintedampene fra olie bliver udledt, indgår de i et samspil med kvælstofoxider (NOX) og sollys. Herved dannes forskellige kemiske stoffer, hvoraf den mest betydende komponent er ozon, som er skadelig for mennesker og miljø.Kontaktinformation:

For yderligere information, kontakt:

 

Media Relations

Morten Kidal

+45 9955 9583