Sundhedsstyrelsen

Specialeplan for ortopædkirurgi er klar

Pressemeddelelse   •   Okt 21, 2010 10:15 CEST

Sundhedsstyrelsens beslutning om placeringen af og krav til specialfunktioner i ortopædisk kirurgi er nu offentliggjort og kan findes i specialevejledningen for ortopædisk kirurgi.

Sundhedsstyrelsen offentliggør specialeplanen for ortopædisk kirurgi og nærmer sig dermed den endelige afslutning af samtlige specialer i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Planen for det ortopædkirurgiske område har været igennem et særskilt forløb efter de faglige selskaber og det Rådgivende Udvalg ønskede en revurdering af området i foråret.

Sundhedsstyrelsens offentliggjorde i juni 2010 planen for den specialiserede behandling i Danmark og sendte samtidig specialevejledningen for ortopædkirurgi ud med frist for indsigelser frem til den 27. august 2010.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 24 indsigelser og kommentarer, som vedrører i alt 150 specialfunktioner. Sundhedsstyrelsen har gennemgået materialet blandt andet på baggrund af tidligere rådgivning om krav fra Dansk Ortopædisk Selskab.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er vigtigt at fastholde den linje, som blev lagt med specialevejledning for ortopædisk kirurgi fra juni 2010. Resultatet er, at enkelte sygehuse er blevet godkendt til at varetage flere funktioner i specialet, særligt regionsfunktioner. Det gælder både offentlige og private sygehuse. Sundhedsstyrelsen har modtaget rådgivning fra Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning forud for endelig stillingtagen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at specialevejledningen for ortopædisk kirurgi bliver implementeret snarest muligt og senest den 1. juni 2011 med mindre andet aftales med Sundhedsstyrelsen. Herefter erstatter specialevejledningen den nugældende "Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet" fra 2001, som er gældende indtil da.

Fra dags dato og frem til den 1. juni 2011 vil der være en implementeringsperiode, hvor nogle sygehuse starter funktioner op, og hvor andre afvikler funktioner.

Link

Specialeplan 2010

Speciale: Ortopædkirurgi

Kontakt

Charlotte Hosbond  
Chefkonsulent  
Sundhedsplanlægning  
Telefon 72 22 78 51   

Ann Christine Lyngberg  
Afdelingslæge  
Sundhedsplanlægning  
Telefon 72 22 76 20