Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Spild ikke maden

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 09:37 CEST

Spilder du maden? Hver dansker smider 89 kilo madaffald ud om året. 30 % af affaldet, vi smider i skraldespanden, er madaffald. Du kan få inspiration til at stoppe madspildet ved at besøge Miljøstyrelsens kampagne "Brug mere – spild mindre".

En stor del af de penge, vi bruger på mad, ender direkte i skraldespanden. Smider man fx et halvt tørt franskbrød ud hver uge, svarer det til 500 kr. om året. Samtidig spildes der energi, vand og andre ressourcer, hver gang mad ender i skraldespanden.

Miljøstyrelsen tager derfor kampen op mod madspildet. Kampagnen ”Brug mere – spild mindre” er sat iværk for at få danskernes øjne op for det store madspil. Hver dansker producerer over en halv ton synligt affald om året. Men vores samlede skjulte ressourceforbrug er på over 70 tons per indbygger, eller hvad der svarer til vægten af 60 personbiler.

Hvorfor smide mad ud, når du nemt kan undgå det?

Følg de fem gode råd fra Miljøstyrelsen, og gør dit til at begrænse madspildet:

  • Køb kun den mad, der er behov for
  • Opbevar maden korrekt
  • Tilbered kun den mad, der vil blive spist
  • Gem madrester, og brug dem senere
  • Vær opmærksom på holdbarhedsmærkningen

På kampagnens hjemmeside du bl.a. finde inspiration til at begrænse madspild og fakta om, hvorfor det er vigtigt at forebygge affald.

Få inspiration på brugmerespildmindre.dk