Social- og Integrationsministeriet

Spiserobotter og intelligente skærme bliver en del af fremtiden

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2010 09:36 CEST

Vi lever længere, og heldigvis kan flere og flere leve mange år med deres kroniske sygdomme eller handicaps. Det stiller store krav til nytænkning inden for det sociale område. Socialministeriet satser blandt andet på ny velfærdsteknologi som en del af løsningen.

Borgere med handicap, der har brug for hjælp for at kunne spise, får nu en håndsrækning af spiserobotter. Den nye teknologi bliver afprøvet i et projekt som Servicestyrelsen udfører i samarbejde med Furesø, Lolland og Aalborg Kommuner, og udover at give borgeren en større selvhjulpenhed, frigør spiserobotterne også medarbejderressourcer.

Projektet er ét af to nye forsøg, hvor kommunerne afprøver konkrete teknologier, når de skal løse opgaver på blandt andet ældre- og handicapområdet. Ifølge socialminister Benedikte Kiær er det nødvendigt med nytænkning og innovation på socialområdet - herunder større brug af velfærdsteknologi.

”Det bliver fremover en udfordring at få nok medarbejdere, der kan hjælpe fremtidens ældre og borgere med handicap. De nye projekter skal give erfaringer om, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til at give borgerne en bedre service, skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og generelt bruge vores ressourcer bedre,” siger Benedikte Kiær.

Det andet projekt med velfærdsteknologi foregår i Guldborgsund, Holstebro, Lolland og Mariagerfjord Kommuner, som i samarbejde med Servicestyrelsen afprøver hvordan man med it-systemer bedre kan planlægge besøg i hjemmeplejen.

Begge projekter er støttet af ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi).

Ud over projekterne om spiserobotten og besøgsplanlægning er der på socialområdet også givet midler til et projekt i Sønderborg og Hjørring Kommuner om intelligente skærme til ældre- og hjemmeplejen samt et projekt i Gladsaxe Kommune om tryghed og selvhjulpenhed i hjemmeplejen.

Læse mere om ABT-fondens her:
www.abtfonden.dk

Yderligere oplysninger:
Søren Stokholm Thomsen, fuldmægtig, Socialministeriet, tlf. 33 92 46 19 

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71 eller 40 70 69 01