Udenrigsministeriet

Stabil udvikling i vareeksporten

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 07:10 CET

De seneste tal fra Danmarks Statistik bekræfter tendensen til en stabil udvikling i vareeksporten. Sådan lyder konklusionen fra Ekportrådets cheføkonom.

Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af vareeksporten for december 2010 viser en fortsat stabil udvikling i vareeksporten. Væksten i december i forhold til november (sæsonkorrigeret, og eksklusiv energi, skibe og fly), blev på 3,6 pct., men set over de seneste tre måneder i forhold til de forudgående tre måneder har væksten været negativ med -2,0 pct. Medregnes energivare-eksporten steg vareeksporten i november 4,9 pct. og faldt -2,1 pct. beregnet på basis af de seneste tre måneder i forhold til de forudgående tre måneder.

"De nyeste tal fra Danmarks Statistik bekræfter de seneste måneders tendens til en stabil udvikling i vareeksporten," siger Jacob Warburg, cheføkonom i Eksportrådet i Udenrigsministeriet.

"Dette er udtryk for, at væksten igennem 2010 var relativt kraftig i de første tre kvartaler, men i fjerde kvartal er stagneret med tendens til fald. Ses der bort fra værdien af energieksporten er den øvrige vareeksport faldet med 2 pct. i fjerde kvartal i forhold til tredjekvartal 2010. Dette indebærer, at vareeksporten opgjort i løbende priser fortsat befinder sig på et niveau cirka 4 pct. under niveauet i tredje kvartal 2008 før finanskrisen slog igennem," fortsætter han. 

Ses der på 2010 som helhed steg vareeksporten i alt 9,3 pct. i forhold til 2009 svarende til en vækst på 46,1 mia.kr. Eksklusive skibe, fly og energivarer blev væksten 8,8 pct. svarende til 39,0 mia.kr. Væksten blev især trukket af øget afsætning til Sverige, USA og Tyskland, men der var også store stigninger til Kina, Finland og Norge. 

I 2010 skyldtes væksten i stor udstrækning kemiske produkter, herunder medicineksporten, men også eksporten af maskiner, næringsmidler, råstoffer og energi vejede tungt til.DOWNLOAD

Download pressemeddelelsen med grafer

KONTAKT

Jacob Warburg,
cheføkonom, Eksportrådet, Udenrigsministeriet,
T: 33921214
M: 25267569
Email: jacwar@um.dk