Sundhedsstyrelsen

Stabil udvikling på kræftområdet

Pressemeddelelse   •   Feb 23, 2011 10:12 CET

Mange kræftpatienter tilbringer kortere tid fra de henvises til sygehuset, og til de kommer i behandling. Det viser en publikation fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, som følger udviklingen for 11 kræftområder på nationalt og regionalt niveau over tid.

Gennem hele perioden har der for patienter med kræft i mandlige kønsorganer og kræft i blod og lymfekirtler været et fald i, hvor lang tid der går, fra henvisning er modtaget på sygehus, til behandling begynder. Inden for modermærkekræft i hud og kræft i hjernen falder tiden i starten af den opgjorte periode, mens den for kræft i blære og nyre falder sidst i perioden. For patienter med brystkræft stiger tiden fra henvisningen til behandlingen i starten af perioden, hvorefter tiden stagnerer.

De faldende tider skal ses i sammenhæng med, at et stigende antal patienter bliver behandlet. Jo flere patienter der behandles, jo større aktivitet skal sygehusene håndtere. Særligt for brystkræft ses en større stigning i antallet af behandlede patienter. Det kan være med til at forklare, hvorfor der i første halvdel af perioden er en stigning i, hvor lang tid der går, fra henvisningen er modtaget på sygehus, til behandlingen begynder.

Publikationen indeholder data fra 1. halvår 2008 til og med 1. halvår 2010. Data stammer fra Landspatientregisteret og Cancerregisteret.

Publikationen er en videreudvikling af den tidligere monitorering på kræftområdet. Monitoreringen inkluderer alle patienter, der har fået en kræftdiagnose og omfatter derfor også patienter, som indgår i et pakkeforløb for kræft. Data i denne publikation kan ikke sammenlignes med de forløbstider, der er beskrevet i pakkeforløbene for kræft. Et pakkeforløb begynder, når der opstår begrundet mistanke om kræft, og på nuværende tidspunkt bliver dette tidspunkt ikke registreret.

Den nationale monitorering suppleres af regionernes lokale monitorering af området. Danske Regioner forestår herudover spørgeskemabaserede statusopgørelser.

Link til rapport

Monitorering af kræftområdet 1. halvår 2008 - 1. halvår 2010 - Udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

Spørgeskemabaserede statusopgørelser på kræftområdet på Danske Regioners hjemmeside

Link til rapport fra august 2010:

Monitorering af kræftområdet: Tid fra henvisning modtaget på sygehus til start af behandling - 2. halvår 2009

Kontakt

Peter Aagaard Brixen
Pressechef
Telefon 72 22 85 49