YouSee

Stadig mere piratkopiering - men ikke flere pirater

Pressemeddelelse   •   Mar 12, 2012 16:21 CET

Danskernes forbrug af ulovlige kopier af film og tv-serier fortsætter med at vokse. Samlet er der tale om ca. 10 mio. spillefilm og 11 mio. tv-serier om året, hvilket er en stigning på ca. 30 pct. på et år.Økonomisk betyder det, at rettighedshavere, producenter og statskasse hvert år bliver snydt for et meget højt trecifret millionbeløb i manglende indtægter og afgifter i forhold til, hvis der havde været tale om lovligt forbrug.

Det vurderer YouSee på baggrund af en undersøgelse af danskernes forbrug af film- og tv-serier, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for selskabet for tredje år i træk.

Adm. direktør Niels Breining, YouSee, betegner omfanget af misbruget som ’meget bekymrende’, og han mener, at der her og nu er behov for en markant kursændring.

”Jeg vil ikke udelukke, at den såkaldte brevmodel kunne have en præventiv effekt, men det er vigtigt, at man - i stedet for at gå efter almindelige menneskers enkeltstående krænkelser - prioriterer at ramme de professionelle piraters omfattende ulovligheder. Problemet er primært det fuldstændigt urimelige i, at man uden den store risiko for sanktioner kan sætte det i system at stjæle andres ejendom, som f.eks. når en person downloader 800 film på nettet uden at betale for én eneste, som man kunne læse i en avis forleden,” siger Niels Breining.

Trods det omfattende misbrug viser undersøgelsen dog også, at der er lys forude for rettighedshaverne. Antallet af danskere, der kopierer og downloader ulovligt, er uforandret ca. 12 pct. svarende til hver ottende; de gør det bare mere end nogensinde. Dertil kommer, at den lovlige leje og download på nettet vokser i mindst samme tempo som den ulovlige.

”Mediebranchen har et selvstændigt ansvar her, for hvis vi skal have bremset pirateriet, forudsætter det, at der findes lovlige alternativer, der er tilstrækkeligt attraktive. På længere sigt er den eneste bæredygtige løsning at udvikle produkter og forretningsmodeller, der kan matche de ulovlige tjenester i udbud og tilgængelighed,” siger Niels Breining.

Undersøgelsen viser, at forbrugerne i disse år i stort tal er på vej væk fra fysiske til digitale medier, hvilket til forveksling ligner den udvikling, man så på musikmarkedet for en halv snes år siden. Køb og leje af DVD’er falder år for år, og der bliver også færre, der låner DVD’er af venner og familie. Omvendt er der stor vækst i antallet af personer, der lejer film på nettet. For to år siden var det syv pct., mens 16 pct. af danskerne i dag er kunder i de digitale filmudlejningsbutikker.

”Netflix har i USA været i stand til at skabe et alternativ til piratkopiering af film- og tv-serier. Vi har en ambition om at udvikle lignende attraktive løsninger herhjemme, men det kræver, at vi i branchen er parat til at se kritisk på de eksisterende forretningsmodeller, og ligesom på musikmarkedet finde nye veje, der bedre kan imødekomme forbrugernes ønsker,” siger Niels Breining.

Tal fra undersøgelsen

  • 12 pct. af danskerne mellem 20 og 65 år oplyser, at de enten ved eller tror, at de bruger ulovlige DVD-kopier og/eller at de downloader eller streamer ulovligt fra nettet. Det er det samme, som blev målt ved en tilsvarende undersøgelse for et år siden.

  • Danskerne forbruger samlet ca. 16 mio. spillefilm og ca. 18 mio. tv-serier om året i form af DVD-kopier, download eller streaming fra nettet. Andelen af ulovligt forbrug kan beregnes til ca. 10 mio. film og 11 mio. tv-serier om året, hvis man alene medtager forbruget for dem, der ved eller tror, de bruger ulovlige kopier.

  • Knap 70 pct. af danskerne ser i dag film på DVD. Det er et fald på 12 procentpoint på to år. 38 pct. låner jævnligt DVD’er af venner og familie mod ca. 47 pct. for to år siden. De tilsvarende tal for leje af DVD’er er hhv. 22 pct. i 2012 og 31 pct. i 2010.

  • I 2010 var det syv pct. af danskerne, der lejede (dvs. streamede) film og tv-serier i de digitale udlejningsbutikker på nettet eller kabel-tv. I dag er tallet 16 pct. Tendensen understøttes af, at YouSee, der er landets største formidler af Video on Demand to år i træk har tredoblet antallet af film-visninger til ca. tre mio. film i 2011. I år ventes tallet at ende på 5-6 millioner visninger.

  • Andelen, der downloader film og serier på nettet, er vokset fra 12 pct. i 2010 til 16 pct. i dag. Tidligere var der stort set udelukkende tale om ulovlig download, men i de senere år er der lanceret kommercielle tjenester, hvor man downloader en lovlig filmkopi.

  • Andelen, der køber film og serier over nettet (som DVD og Blu-ray) er faldet fra 22 til 20 pct.


Det er tredje gang, at YouGov gennemfører en undersøgelse af danskernes forbrug af film og tv-serier. Flere af spørgsmålene går igen fra år til år, og derfor er resultaterne direkte sammenlignelige. Det gælder f.eks. forbruget af DVD’er, on demand-tjenester osv. Beregningen af omfanget af den ulovlige kopiering byggede i de to første undersøgelser delvist på et skøn baseret på YouSee’s markedskendskab som største udbyder af digital filmleje. I år er beregningen ændret, så den nu bygger på tallet for, hvor mange der oplyser, at de ved eller tror, de kopierer ulovligt.

Undersøgelsen er gennemført af YouGov i januar 2012 blandt 1557 danskere i alderen 20-65 år.

YouSee er Danmarks største udbyder af kabel-tv og næststørste udbyder af bredbånd. Selskabet har ca. 1,2 mio. kabel-tv-kunder svarende til ca. 45 pct. af samtlige husstande. YouSee distribuerer 150 forskellige tv-kanaler, som udbydes i en kombination af programpakker (grund-, mellem og fuldpakke) og individuelle tilkøb. YouSee udbyder bredbånd med downloadhastigheder fra 10 til 100 Mbit/s. Selskabet har ca. 400.000 bredbåndskunder. YouSee er et datterselskab af TDC A/S.