Klima- og Energiministeriet

Stærkt ansøgerfelt til unikt F&U-program

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 11:41 CEST

Der er bl.a. ansøgninger indenfor vind, smart grids, fjernvarme byggeri, bioenergi, brændselsceller og bølgeenergi, som kan bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

I alt 12 projekter med et samlet buget på 930 mio. kr har søgt om ca. 300 mio. kr i tilskud. En oversigt over ansøgninger kan ses her.

"Det er et meget flot ansøgerfelt til Green Labs DK. Ansøgningerne bekræfter, at vi har en stærk og bredt funderet dansk cleantech sektor. Samtidigt er det meget positivt, at det unikke program har motiveret erhvervsliv og universiteter på tværs af landets regioner til at gå sammen og skabe nogle meget perspektivrige konsortiesamarbejder. Det tegner meget lovende", siger klima- og energiminister Lykke Friis.  

Green Labs DK-programmet har en bevilling på 210 mio. kr. over tre år og forventer til marts 2011 at uddele de 130 mio. kr., der er til rådighed i denne runde. 

”Green Labs DK” giver tilskud til oprettelsen af nye faciliteter til test og demonstration af klimateknologier i international klasse og er et af flagskibene i regeringens Erhvervsklimastrategi. Programmet vil støtte et mindre antal Green Labs, hvor virksomheder kan teste og demonstrere nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder.   

Yderligere oplysninger om programmet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.