HK Danmark

Statslig arbejdsplads truer medarbejdernes helbred

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 11:51 CEST

Den statslige arbejdsplads Bornholms Lufthavn udsætter sine medarbejdere for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. En dårligt kommunikerende ledelse og en uheldig cocktail af stor arbejdsmængde og modstridende krav i arbejdet betyder, at medarbejderne har en forøget risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme.

Desuden viser en række ansatte tegn på psykisk overbelastning i form af traumatisering og/eller udbrændthed som følge af mobning. Mobningen skal nu forebygges, kræver Arbejdstilsynet.

Det fremgår af et udkast til afgørelse, som Arbejdstilsynet (AT) den 29. september sendte til Statens Lufthavnsvæsen.

Arbejdstilsynet kræver, at lufthavnen skal udarbejde tids- og handlingsplaner for løsning af problemerne. Lufthavnen får også tilbud om at deltage i et møde, hvor AT’s såkaldte procesvejleder orienterer om, hvordan man kan finde løsninger på problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Fagforeningen HK/Stat har søgt aktindsigt i AT’s afgørelse, som er blevet til, efter at den statslige arbejdsmiljømyndighed var på tilsyn i Bornholms Lufthavn den 8. og 9. juli i år. At der er tale om et udkast betyder, at Bornholms Lufthavn har mulighed for inden 13. oktober at kommentere, hvis de finder teksten uklar eller har bemærkninger til Arbejdstilsynets beskrivelse af de faktiske forhold.

Og problemer er der nok af i lufthavnen, hvis ledelse og dårlige psykiske arbejdsmiljø har været flittigt omtalt i specielt de bornholmske medier siden foråret. Hovedpersonen i mediehistorierne om arbejdspladsen har været den nu forhenværende lufthavnschef Peter Hviid, som for nylig sagde sit job op efter anklager fra medarbejderne om mobning, sexchikane og en ydmygende ledelsesstil.

Arbejdstilsynet dokumenterer nu i sin afgørelse en række forhold, som gør Bornholms Lufthavn til en prøvelse for medarbejderne. – og som har fået en lang række ansatte til at forlade arbejdspladsen: Af 18 medarbejdere, der er fratrådt de seneste fire år, sagde otte eller ni op på grund af problemer med stror arbejdsmængde, modsatrettede krav og en ledelseskommunikation præget af mistillid og utryghed. Det har medarbejdern fortalt Atbejdstilsynet.

To administrative medarbejdere, som blev fyret i marts 2010, var ifølge både ledelse og medarbejdere langtidssygemeldte på grund af netop forhold i det psykiske arbejdsmiljø. HK/Stat fører sager for de to med påstand om uberettiget afskedigelse.

Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet i Bornholms Lufthavn ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der bliver ikke gjort nok for at forebygge for stor arbejdsmænde og modstridende krav i arbejdet. Og netop de to faktorer forøger medarbejdernes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme, skriver Arbejdstilsynet.

Blandt de mange problemer er ifølge Arbejdstilsynets afgørelse:

• En stor grad af mistillid mellem ledelse og medarbejdere. Kommunikationen med ledelsen er ofte konfronterende. Medarbejdere fortæller om smækken med dørene og råben mellem personer. Ord som »sur«, »gnaven« og »snerren« kendetegner medarbejdernes beskrivelse af bestemte ledere og deres kommunikation.

• Arbejdstilsynet vurderer, at der hersker et stærkt konfliktpræget samarbejdsklima i lufthavnen. Dette er præget af mistillid til hinandens motiver mellem lufthavnsledelse og medarbejdere, hvilket skaber grobund for misforståelser, fejlfortolkninger og rygtedannelser.

• Medarbejderne oplever, at alle generelt får lagt flere opgaver oveni de eksisterende. Ingen opgaver bliver fjernet, og der bliver ikke tydelig prioriteret i de enkelte arbejdsopgaver. Ifølge medarbejderne er de alle meget pligtopfyldende, og derfor bliver det aldrig synligt, hvor stor arbejdsmængden i virkeligheden er.

• Sikkerhedsregler og deres håndtering bliver fortolket forskelligt af forskellige ledere. Det frustrerer medarbejderne, som ikke kan finde ud af, hvilke regler der gælder på den pågældende dag.

• Det er et særskilt problem og en forværrende faktor, at problemer med det psykiske arbejdsmiljø, fyringer og sexchikane har været omtalt i de lokale medier igen og igen. Bornholm er et lille samfund, hvor alle kender alle.

• Virksomheden er præget af et højt konfliktniveau, og visse ansatte virker meget negativt påvirkede. Der foregår mobning i form af krænkende adfærd som fx grov sprogbrug og underkendelse af kompetencer. Og der er udøvet sexchikane – AT kalder det ’kontakt-korrespondance af seksuel karakter samt bemærkninger relateret til køn‘.

Ifølge HK Statbladets oplysninger drøfter Sikkerhedsgruppen i Bornholms Lufthavn og ledelsen Arbejdstilsynets rapport torsdag den 7. oktober fra klokken 11.