Statsministeriet

Statsministeren om NATO-topmødet den 19.-20. november

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 08:54 CET

"Der er tale om et af de mest substantielle og vigtige NATO-topmøder i nyere tid.”

Statsministeren udtalte på pressemødet:

”[Fredag-lørdag deltager jeg] sammen med udenrigs- og forsvarsministeren i NATO-topmødet i Lissabon. Der er tale om et af de mest substantielle og vigtige NATO-topmøder i nyere tid.

Vi skal drøfte en stribe spørgsmål, der har afgørende betydning for alliancens nuværende virke og alliancens fremtid. To helt centrale emner står højt på dagsordenen. Det gælder Afghanistan, og det gælder vedtagelsen af NATO’s nyeste strategiske koncept. I forhold til Afghanistan, der vil topmødet markerer et vendepunkt, fordi vi forventeligt vil kunne beslutte en gradvis overdragelse af ansvaret for sikkerhed, regeringsførelse og udvikling til afghanerne. Det man kalder transition.

Det er en beslutning, som jo vil være helt i tråd med den danske holdning og den danske Afghanistan-strategi. Det er netop derfor, at vi i stigende grad i Helmand-provinsen vil fokusere på træning og på at sætte afghanerne i stand til at tage vare på deres egen sikkerhed.

På topmødet vil vi også vedtage en erklæring om et langvarigt strategisk partnerskab mellem NATO på den ene side og Afghanistan på den anden side. Det vil være et overordentligt vigtigt politisk signal om, at NATO vil forblive engageret i Afghanistan – også ud over det rent militære.

Og så er der det strategiske koncept, som jo er alliancens vigtigste dokument – bortset fra selve traktaten. Det er her, vi definerer, hvad det er for en opgave, NATO skal kunne løse, og hvordan vi skal indrette alliancen for at sikre os, at den har de rigtige instrumenter til at løse opgaverne – både i nutiden og i fremtiden.

Sandheden er jo den, at sikkerhed i dag er noget andet, end det var for 10-20 år siden, og derfor skal alliancen i sagens natur udvikle sig i takt med de centrale sikkerhedspolitiske udfordringer. Vi står over for en række markante trusler og udfordringer – udbredelse af masseødelæggelsesvåben, terrorisme, cyberangreb. Og NATO's håndtering af den udvikling formuleres i det strategiske koncept. Derfor er det dokument, der skal vedtages på topmødet, af stor betydning for alle allierede, og samtidig vil en dansk mærkesag, nemlig hele tanken om samtænkning være afspejlet i konceptet.

Herudover forventer jeg, at der på topmødet vil blive drøftet beslutning om etablering af et NATO-missilforsvar, som skal dække alliancens territorium, og i den forbindelse ser jeg gerne et tættere samarbejde med Rusland, og jeg forventer, at det bliver et centralt tema på et møde i NATO-Rusland-rådet med deltagelse af præsident Medvedev, hvor også Afghanistan er på dagsordenen.

Endelig er det også tanken, at vi i forbindelse med topmødet i Lissabon skal beslutte en reformpakke, der kan bane vejen for et slankere og mere effektivt NATO.”


"Udskrift fra statsministerens pressemøde den 16. november 2010 - Du kan se hele pressemødet i pressemødearkivet.